Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Szczegółowe Zasady Działania i Procedury Ewidencyjne KDPW - zmiany

 Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 października 2019 r.
  • Uchwała Zarządu KDPW nr 809/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe dotyczą dalszego odroczenia – do dnia 17 lutego 2020 r. - stosowania tych postanowień Szczegółowych Zasad Działania KDPW uchwalonych zmienianą uchwałą, które przewidują dodatkowe uwierzytelnianie dostępu do usług Krajowego Depozytu w ramach jednolitego sytemu dostępowego, za pomocą jednorazowych kodów weryfikacyjnych przesyłanych wiadomościami sms.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 30 września 2019 r.
  • Uchwała Zarządu KDPW nr 715/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zmiany powyższe dotyczą następujących obszarów funkcjonalnych:
1/ oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie z standardami ISO 15022/20022,
2/ standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych, w których występuje wypłata świadczeń, w oparciu o normę ISO 20022.
  Zmiany są związane z uruchomieniem przez Krajowy Depozyt nowej usługi kierowanej do emitentów będących spółkami publicznymi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja:02-10-2019 Do góry