Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Decyzje KDPW

​     

Bieżące decyzje: Grudzień 2022

Decyzja Nr 1125-2022/ 22 -  RECAP SPV 3 sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1124-2022/ 22 -  PKO ENERGII ODNAWIALNEJ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1123-2022/ 22 -  GMINA ŻMIGRÓD - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1122-2022/ 22 -  GMINA SIEMYŚL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1121-2022/ 22 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Decyzja Nr 1120-2022/ 22 -  FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Decyzja Nr 1119-2022/ 22 -  UNICREDIT S.P.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Decyzja Nr 1118-2022/ 22 -  DEVELIA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Decyzja Nr 1117-2022/ 22 -  K2 HOLDING S.A. - asymilacja akcji
 

Decyzja Nr 1116-2022/ 22 -  KALLISTO 17 Sp. z o.o. - umorzenie obligacji
 

Decyzja Nr 1115-2022/ 22 -  GMINA BIECZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1114-2022/ 22 -  GMINA GRUDZIĄDZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1113-2022/ 22 -  HSB INVEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1112-2022/ 22 -  PD PROJEKT 10 S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1111-2022/ 22 -  HEALTHNOMIC S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1110-2022/ 22 -  ARROW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1109-2022/ 22 -  KRUK S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Decyzja Nr 1108-2022/ 22 -  FORPOSTA S.A. - konwersja akcji
 

Decyzja Nr 1107-2022/ 22 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 47 serii
 

Decyzja Nr 1106-2022/ 22 -  GAMEDUST S.A. - konwersja akcji
 

Decyzja Nr 1101-2022/ 22 -  POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY S.A. - umorzenie obligacji
 

Decyzja Nr 1100-2022/ 22 -  MANYDEV STUDIO SE - rejestracja akcji
 

Decyzja Nr 1099-2022/ 22 -  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXUS” S.A. - zamiana obligacji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
 

Decyzja Nr 1098-2022/ 22 -  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - umorzenie akcji
 

Decyzja Nr 1097-2022/ 22 -  BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie DEPONENT
 

Decyzja Nr 1096-2022/ 22 -  GMINA WIELKA WIEŚ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1095-2022/ 22 -  CD PROJEKT S.A. - rejestracja akcji
 

Decyzja Nr 1094-2022/ 22 -  GMINA CZERWIEŃSK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1093-2022/ 22 -  GMINA NOWOGRODZIEC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Decyzja Nr 1092-2022/ 22 -  MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - umorzenie obligacji
 

Decyzja Nr 1091-2022/ 22 -  GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT