Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje związane z działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi:
REGULAMIN KDPW
stan prawny począwszy
od 31 maja 2021 r.

REGULAMIN KDPW* (dokument PDF, 0.54 MB)

Uchwały zmieniające:

Czasowe obniżki opłat

Procedury:

Poziomy segregacji papierów wartościowych oferowane przez KDPW
Kluczowe aspekty zasad działania w sytuacji niewywiązywania się z zobowiązań przez uczestnika bezpośredniego KDPW

Uchwały wykonawcze:
Uchwała nr 194/2020 z w sprawie papierów wartościowych, które nie mogą być zapisywane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych w KDPW
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych,
Uchwała nr 192/2020 w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję

Archiwum zmian Regulaminu
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW
stan prawny począwszy
od 31 maja 2021 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA KDPW


Uchwały wykonawcze:
Uchwała nr 1266/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w 2021 r.

Archiwum
PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW
stan prawny począwszy
od 29 czerwca  2020 r.  

PROCEDURY EWIDENCYJNE KDPW


Archiwum
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
stan prawny począwszy
od 10 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCHArchiwum zmian
 
ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
stan prawny począwszy
od 3 marca 2021 r.

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH


Archiwum zmian
 
REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH
Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 12 grudnia 2019 r.

REGULAMIN REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH


Czasowa obniżka opłat
Uchwała nr 1122/2019 Zarządu KDPW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia opłat przewidzianych w Regulaminie repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
zmieniona uchwałą nr 243/2020 Zarządu KDPW z dnia 23 marca 2020 r.
REGULAMIN ARM
stan prawny począwszy
od 5 lipca 2021 r.

REGULAMIN ARM

archiwum zmian Regulaminu ARM
REGULAMIN KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2021 r.

REGULAMIN REJESTROWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW IDENTYFIKUJĄCYCH PODMIOTY PRAWNE (dokument PDF, 0.18 MB)


archiwum zmian

REGULAMIN KODÓW ISIN, CFI, FISN
stan prawny począwszy
od 1 lutego 2021 r.

REGULAMIN NADAWANIA ORAZ UTRZYMYWANIA PRZEZ KDPW KODÓW ISIN, CFI, FISN (dokument PDF, 0.18 MB)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.
 

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KDPW S.A.

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT
stan prawny począwszy
od 1 lipca 2018 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REKOMPENSAT

Uchwały wykonawcze:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2021

Archiwum zmian
REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI
stan prawny począwszy
od 28 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI (dokument PDF, 0.13 MB)


Archiwum zmian
REGULAMIN DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
stan prawny począwszy
od 17 marca 2020 r. 

REGULAMIN DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (dokument PDF, 0.13 MB)


Regulacje związane z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH
stan prawny począwszy
od 26 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (dokument PDF, 0.1 MB)

Regulacje korporacyjne:
STATUT KDPW S.A.
stan prawny począwszy
od 1 września 2020 r.

STATUT KDPW S.A. (dokument PDF, 0.13 MB)

Ostatnia aktualizacja:05-07-2021 Do góry