Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty xml

Szczegóły dot. obsługi komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi KDPW_TR:
Opis funkcjonalności KDPW_TR
W tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje na temat:
  • budowy komunikatów xml
  • przestrzeni nazw (namespaces)
  • nagłówków komunikatów
  • użytego zestawu kodowania znaków
  • obsługi korekty i modyfikacji w raportowanych danych

 
 Lista komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi KDPW_TR 
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
trar.ins.001.04  Komunikat zgłoszenia do Repozytorium      
trar.ins.002.04  Raportowanie wyceny      
trar.ntf.001.01  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.ntf.001.02  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.rcn.001.03  Komunikat informujący o nieskutecznym parowaniu lub porównaniu raportów      
trar.rqs.001.03  Komunikat zgłoszenia przepytującego do Repozytorium      
trar.sts.001.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.001.03  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.002.03  Komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu      
trar.sts.003.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      


Tabela walidacji EMIR II – obowiązuje od 5 listopada 2018
Wersjonowanie danych wg wersji RTS, prezentacja danych i eksport w interfejsie WEB oraz wypełnianie danych w komunikatach zwrotnych trar.sts.001
Diagramy przepływów komunikatów pomiędzy uczestnikami a KDPW_TR
Kody błędów generowane przez system KDPW_TR
Opis procesu rekoncyliacji danych w raportach zgłaszanych do KDPW_TR - obowiązuje od 01.07.18
Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

 Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji za pośrednictwem KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:15-02-2019 Do góry