Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty xml

Szczegóły dot. obsługi komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi Repozytorium Transakcji EMIR:
Opis funkcjonalności Repozytorium Transakcji EMIR
W tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje na temat:
  • budowy komunikatów xml
  • przestrzeni nazw (namespaces)
  • nagłówków komunikatów
  • użytego zestawu kodowania znaków
  • obsługi korekty i modyfikacji w raportowanych danych

Tabela walidacji EMIR II – obowiązuje od 30 kwietnia 2021 r.
Kody błędów generowane przez system Repozytorium Transakcji EMIR
Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Opis procesu rekoncyliacji danych w raportach zgłaszanych do Repozytorium Transakcji EMIR

 
 Lista komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi Repozytorium Transakcji EMIR
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
trar.ins.001.04  Komunikat zgłoszenia do Repozytorium      
trar.ins.002.04  Raportowanie wyceny      
trar.ntf.001.01*  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.ntf.001.02  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.rcn.001.03  Komunikat informujący o nieskutecznym parowaniu lub porównaniu raportów      
trar.rlt.001.01**  Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji      
trar.rqs.001.03  Komunikat zgłoszenia przepytującego do Repozytorium      
trar.str.001.01**  Komunikat potwierdzający stan relacji      
trar.sts.001.02*  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.001.04  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.002.03  Komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu      
trar.sts.003.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
* dotyczy raportów przekazanych przed listopadem 2017, czyli przed aktualizacją standardów technicznych, w przypadku których podmiot raportujący nie aktualizował zakresu danych
** obowiązuje od 10.04.2021 r. 

 Archiwum zmian w komunikatach

 Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji za pośrednictwem KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:05-10-2021 Do góry