Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty xml

Szczegóły dot. obsługi komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi Repozytorium Transakcji EMIR:
Opis funkcjonalności Repozytorium Transakcji EMIR
W tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje na temat:
  • budowy komunikatów xml
  • przestrzeni nazw (namespaces)
  • nagłówków komunikatów
  • użytego zestawu kodowania znaków
  • obsługi korekty i modyfikacji w raportowanych danych

Tabela walidacji EMIR II – obowiązuje od 30 kwietnia 2021 r.
Kody błędów generowane przez system Repozytorium Transakcji EMIR
Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Opis procesu rekoncyliacji danych w raportach zgłaszanych do Repozytorium Transakcji EMIR

 
 Lista komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi Repozytorium Transakcji EMIR
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
admi.err.001.01  Błąd formalny      
trar.ack.001.01  Komunikat przyjęcia komunikatu do systemu po kontroli formalnej      
trar.ins.001.04  Komunikat zgłoszenia do Repozytorium      
trar.ins.002.04  Raportowanie wyceny      
trar.ntf.001.01*  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.ntf.001.02  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.rcn.001.03  Komunikat informujący o nieskutecznym parowaniu lub porównaniu raportów      
trar.rlt.001.01  Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji      
trar.rqs.001.03  Komunikat zgłoszenia przepytującego do Repozytorium      
trar.str.001.01  Komunikat potwierdzający stan relacji      
trar.sts.001.02*  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.001.04  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.002.03  Komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu      
trar.sts.003.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
* dotyczy raportów przekazanych przed listopadem 2017, czyli przed aktualizacją standardów technicznych, w przypadku których podmiot raportujący nie aktualizował zakresu danych

 Archiwum zmian w komunikatach

 Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji za pośrednictwem KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:10-06-2022 Do góry