Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikaty xml

Szczegóły dot. obsługi komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi KDPW_TR:
Opis funkcjonalności KDPW_TR
W tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje na temat:
  • budowy komunikatów xml
  • przestrzeni nazw (namespaces)
  • nagłówków komunikatów
  • użytego zestawu kodowania znaków
  • obsługi korekty i modyfikacji w raportowanych danych

Tabela walidacji EMIR II – obowiązuje od 5 listopada 2018
Diagramy przepływów komunikatów pomiędzy uczestnikami a KDPW_TR
Kody błędów generowane przez system KDPW_TR
Mapowanie pól komunikatu trar.ins.001.04 do auth.rpt.001.01

Opis procesu rekoncyliacji danych w raportach zgłaszanych do KDPW_TR - obowiązuje od 01.07.18 do 06.12.2019
Opis procesu rekoncyliacji danych w raportach zgłaszanych do KDPW_TR - obowiązuje od 09.12.2019 (wprowadza zmiany polegające na porównywaniu, oprócz transakcji również pozycji)
KDPW_TR, dostosowując się do wymagań ESMA oraz wytycznych zawartych w Q&A TR 17, z dniem 9 grudnia 2019 r. wprowadza zmiany do procesu rekoncyliacji, polegające na porównywaniu, oprócz transakcji również pozycji. Do procesu porównania zostanie dodane nowe jednoznakowe pole o nazwie „Level”, które przyjmuje dwie wartości: T (Trade) lub P (Position). Jednocześnie zostanie wprowadzony nowy kod błędu, który zostanie użyty, gdy wynik porównania wartości wprowadzonych przez obie strony transakcji/pozycji będzie negatywny. Wszystkie autoryzowane europejskie Repozytoria transakcji uzgodniły, że w dniu 9 grudnia 2019 roku do procesu zostaną włączone wszystkie pozycje, które na dzień 6 grudnia 2019 roku były aktywne (tj. ich ostatni stan nie osiągnął terminu zapadalności lub które nie były przedmiotem zgłoszenia zawierającego rodzaje zmiany »E«, »C«, »P« lub »Z«). 
 
 Lista komunikatów xml wykorzystywanych do obsługi KDPW_TR 
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
trar.ins.001.04  Komunikat zgłoszenia do Repozytorium      
trar.ins.002.04  Raportowanie wyceny      
trar.ntf.001.01  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.ntf.001.02  Repozytorium transakcji - notyfikacja      
trar.rcn.001.03  Komunikat informujący o nieskutecznym parowaniu lub porównaniu raportów      
trar.rqs.001.03  Komunikat zgłoszenia przepytującego do Repozytorium      
trar.sts.001.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.001.03  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      
trar.sts.002.03  Komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu      
trar.sts.003.02  Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium      


 Komunikaty xml związane z raportowaniem transakcji za pośrednictwem KDPW_CCP
Ostatnia aktualizacja:25-11-2019 Do góry