Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty

Opłaty KDPW_TR oraz przykłady ich naliczania

Tabela Opłat (Załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji) obowiązująca od 30 października 2017 r.

Czasowa obniżka opłat

Czasowe obniżenie na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie:

opłat rocznych dla podmiotów zamierzających uzyskać status uczestnika repozytorium w okresie obowiązywania obniżonych opłat (wszystkie typy uczestnictwa)

Zmiany w Tabeli opłat, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

wprowadzone uchwałą nr 12/780/19 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zmiany polegają na obniżeniu opłaty za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący (GUR) z 40 tys. zł do:
  • 15 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 3 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 10 tys. transakcji i pozycji lub
  • 30 tys. zł pod warunkiem, że GUR przekazywać będzie raporty w imieniu nie więcej niż 6 kontrahentów oraz że raporty te dotyczyć będą nie więcej niż 20 tys. transakcji i pozycji.

Skorzystanie z niższych opłat możliwe będzie pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja:26-04-2019 Do góry