Aplikacje KDPW

Konto dostępowe – instrukcja Dostęp do aplikacji – instrukcja Obsługa wniosków o dostęp do aplikacji przez administratora – instrukcja Zasady bezpłatnego udostępniania danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW Migracja uprawnień z dotychczasowych certyfikatów elektronicznych – instrukcja Odwołanie upoważnienia dotyczącego dostępu do aplikacji KDPW – wzór