Wykaz dni (oprócz sobót i niedziel) wolnych od rozliczeń
w systemie depozytowo-rozliczeniowym w 2008 r.
Data
1 stycznia
24 marca
1 maja
22 maja *
15 sierpnia *
11 listopada *
25 grudnia
26 grudnia
* w tych dniach KDPW prowadzi rozliczenia w ograniczonym zakresie, związanym wyłącznie z operacjami zabezpieczenia kredytu technicznego udzielanego w euro przez NBP