Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Opłaty związane z obsługą rachunków zbiorczych prowadzonych przez KDPW:
  1. z tytułu przekazania uczestnikowi świadczenia pieniężnego wypłaconego przez emitenta papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym - punkt 8.9.1. Tabeli Opłat.
  2. z tytułu przyjęcia od uczestnika danych dotyczących osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym, w celu ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych tych osób związanych ze świadczeniem wypłacanym na ich rzecz przez emitenta - punkt 8.9.2. Tabeli Opłat.
  3. z tytułu przyjęcia od uczestnika danych dotyczących osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym dla niego rachunku zbiorczym, w celu wydania tym osobom zaświadczeń, o których mowa art.8c ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - punkt 8.9.3. Tabeli Opłat.
  4. z tytułu przekazania uczestnikowi całości lub części kwoty podatku dochodowego pobranego przez KDPW w wykonaniu obowiązków płatnika, wskutek ponownego obliczenia jego wysokości na podstawie informacji lub dokumentów przekazanych przez uczestnika po określonym terminie – punkt 8.9.4. Tabeli Opłat.


Opłaty pobierane od Uczestników KDPW

Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry