Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aplikacje internetowe dla Emitentów

 


Zmiany od 1 lipca 2019 r.
Od 1 lipca 2019 r. dostępne są nowe wersje aplikacji Walne zgromadzenia i Wypłata świadczeń. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny do poprzedniej wersji aplikacji może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp do obecnej wersji aplikacji.
szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych 1 lipca 2019 r.


   
Aplikacja dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych od 1 lipca 2019 r. dostępna wyłącznie poprzez konto dostępowe. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp poprzez migrację uprawnień z certyfikatu

Aplikacja do obsługi wypłaty świadczeń dostępna wyłącznie poprzez konto dostępowe. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp poprzez migrację uprawnień z certyfikatu.


Informacja o udostępnieniu emitentom papierów wartościowych od 30 września 2019 r. nowych funkcjonalności w ramach aplikacji „Wypłata Świadczeń”

Informacje dotyczące dostępu:
Dostęp poprzez konto dostępowe:
Od 1 lipca 2019 r. warunkiem korzystania z aplikacji Walne zgromadzenia  i Wypłata świadczeń jest posiadanie konta dostępowego otwartego poprzez stronę internetową KDPW. Instrukcje dotyczące konta dostępowego, zasady procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień i migracji obecnych uprawnień znajdują się tutaj

Dostęp z wykorzystaniem dotychczasowych certyfikatów elektronicznych:
Certyfikaty elektroniczne pobrane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nie unieważnione do tego dnia mogą służyć:
1) do uzyskania nowych uprawnień dostępowych,
2) w przypadku certyfikatów pobranych do obsługi walnych zgromadzeń - do przeglądania archiwalnych danych dotyczących walnych zgromadzeń, które zostały zarejestrowane w poprzedniej wersji aplikacji
(przed dniem 1 lipca 2019 r.)
Aplikacja dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych przed 1 lipca 2019 r.
Unieważnianie dostępu
wniosek o unieważnienie certyfikatu
Ostatnia aktualizacja:24-01-2020 Do góry