Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

System Obsługi Emitentów

Witamy w Systemie Obsługi Emitentów

Zmiany od 1 lipca 2019 r.
Od 1 lipca 2019 r. dostępne będą nowe wersje aplikacji Walne zgromadzenia i Wypłata świadczeń. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny do obecnej aplikacji może od 1 lipca 2019 r. – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp do nowej wersji aplikacji.
Ważne: Obsługa walnych zgromadzeń zarejestrowanych przed 1 lipca 2019 r. zostanie zrealizowana na dotychczasowych zasadach w obecnej aplikacji. Od 1 lipca 2019 r. Walne zgromadzenia będą rejestrowane i obsługiwane w nowej aplikacji, która będzie wykorzystywać nowe zasady dostępowe, poprzez konto dostępowe.
szczegółowe informacje o zmianach


   
Aplikacja dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych przed 1 lipca 2019 r. Dostęp z wykorzystaniem dotychczasowych certyfikatów elektronicznych.
Od 1 lipca 2019 r. aplikacja dostępna wyłącznie poprzez konto dostępowe. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp poprzez migrację uprawnień z certyfikatu.
 
Aplikacja dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych od 1 lipca 2019 r. Aplikacja dostępna wyłącznie poprzez konto dostępowe. Każda osoba posiadająca ważny certyfikat elektroniczny może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp poprzez migrację uprawnień z certyfikatu.

Informacje dotyczące dostępu:
Dostęp poprzez konto dostępowe:
Od 1 lipca 2019 r. warunkiem korzystania z aplikacji Walne zgromadzenia (dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych w KDPW od 1 lipca 2019 r.) i Wypłata świadczeń jest posiadanie konta dostępowego otwartego poprzez stronę internetową KDPW. Instrukcje dotyczące konta dostępowego, zasady procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień i migracji obecnych uprawnień znajdują się tutaj

Dostęp z wykorzystaniem dotychczasowych certyfikatów elektronicznych:
1. Certyfikaty elektroniczne pobrane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nie unieważnione do tego dnia mogą służyć:
1) w przypadku certyfikatów pobranych do obsługi walnych zgromadzeń - do realizacji obsługi walnego zgromadzenia, które zostało zarejestrowane w dotychczasowej aplikacji przed dniem 1 lipca 2019 r.,
2) w przypadku certyfikatów pobranych do obsługi walnych zgromadzeń lub wypłaty świadczeń – do uzyskania nowych uprawnień dostępowych.
Instrukcja dotycząca uzyskania dostępu do aplikacji na podstawie dotychczasowych uprawnień została zamieszczona w ramach Instrukcji dotyczącej wniosków o dostęp do aplikacji, która znajduje się tutaj
2. W celu obsługi walnego zgromadzenia które zostało zarejestrowane w dotychczasowej aplikacji przed dniem 1 lipca 2019 r., mogą być również – po dniu 30 czerwca 2019 r. generowane nowe certyfikaty elektroniczne. Zasady dotyczące pobierania certyfikatów, w takim przypadku, zostały opisane w § 2a uchwały Zarządu KDPW nr 315/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW
formularz certyfikacyjny
formularz zmiany uprawnień
wniosek o unieważnienie certyfikatu

Struktura komunikatu XML: Lista osób uprawnionych do udziału w WZ (pdf)
Schemat struktury komunikatu XML (xsd)
Instrukcja użytkownika - obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń

Informacje dotyczące przebiegu procesów:
Przewodnik dot. wymiany danych związanych z walnymi zgromadzeniami

Pytania dotyczące Sytemu Obsługi Emitentów należy kierować na adres:
Dział Operacyjny - obsługa zagadnień merytorycznych e-mail: emitent@kdpw.pl
Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych – obsługa techniczna w zakresie konta dostępowego i wydawania certyfikatów elektronicznych
T 22 537 94 15
email: di_serwis@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:02-08-2019 Do góry