Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty pobierane od Uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat  - załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW *

Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
Tabela Opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat 
Opłaty dotyczące papierów wartościowych rejestrowanych w zagranicznych depozytach
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat

* od 1 stycznia 2020 roku do wysokości netto opłat zawartych w następujących punktach Tabeli Opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%): dla opłat pobieranych od uczestników: 1.1., 1.2., 2.1., 2.1.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.3., 3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.3., 3.2.5., 3.2.5.1., 3.2.5.2., 3.2.5.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.3.
* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat od uczestników zawartych w punktach Tabeli Opłat 5.1., 5.1.1., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.4.2.1., 9.4.3., 9.4.3.1., 9.4.5., 9.4.7., 9.7.3. zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).


Tabela opłat - archiwum 

Faktura elektroniczna
Tabela konfiguracji niektórych punktów Tabeli Opłat Regulaminu KDPW z rynku kasowego
Ostatnia aktualizacja:30-09-2020 Do góry