Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty pobierane od Uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat  - załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW *

Informacja o rabatach
Informacja o zniżkach
Tabela Opłat z przykładami
Przykłady pobieranych opłat 
Opłaty dotyczące papierów wartościowych rejestrowanych w zagranicznych depozytach
Dane kontaktowe w/s pytań do Tabeli Opłat
* W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (uchylenie w art.43 ust. 13 - zwolnienie z podatku VAT wyodrębnionych czynności, niezbędnych i właściwych dla wykonywania usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, a także usług w zakresie obsługi płatności), wprowadzonej ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz.2024), do dotychczasowej wysokości netto opłat od uczestników zawartych w punktach Tabeli Opłat KDPW S.A. 5.1., 5.1.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.1.1., 8.6.1.2., 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.3., 8.6.3.1., 8.6.5., 8.6.7., 8.9.3. zostanie doliczony podatek według stawki podstawowej (23%).

Tabela opłat - archiwum 

Faktura elektroniczna
Tabela konfiguracji niektórych punktów Tabeli Opłat Regulaminu KDPW z rynku kasowego
Ostatnia aktualizacja:29-11-2019 Do góry