Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Obsługa Dywidend

KDPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub aktualność informacji zawartych w poniższej tabeli, w szczególności w zakresie dotyczącym wskazanych w niej stawek podatkowych. Przed wykorzystaniem tych informacji w jakimkolwiek celu wykraczającym poza cel ściśle poznawczy osoba zamierzająca je wykorzystać powinna potwierdzić ich poprawność i/lub aktualność w innych źródłach, które uzna za dostatecznie wiarygodne i fachowe, lub zasięgnąć w tym zakresie opinii doradcy podatkowego albo prawnego.

DYWIDENDA - obsluga za posrednictwem KDPW i depozytu zagranicznego
nazwa EmitentaISINObowiazujaca stawka podatkowa - osoby fizyczneObowiazujaca stawka podatkowa - osoby prawnePreferencyjna stawka podatkowaulga u zródla (relief at source)zwrot podatku (tax reclaim)Przekaz danych osobowychWaluta wyplatyStatus biezacej operacji *Pisma do uczestników
Unicredit S.P.A.IT000523936026%26%10%TAKTAKTAK - dla relief at source i tax reclaimEURW 2019-04-25, <br/>R 2019-04-24
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITSFR000006087325%25%15%TAKTAKTAK - dla relief at source i tax reclaimEURB
CezCZ000511230035% (akcjonariusze niezidentyfikowani)35% (akcjonariusze niezidentyfikowani)5%TAKTAKTAK - dla relief at source, quick refund i standard refundCZKI
MolHU000015393716%0%10%TAKTAKTAK (warunek konieczny uzyskania dywidendy)HUFW 2015-06-03

 

 
Atlas EstatesGB00B0WDBP88nie pobierany u źródłanie pobierany u źródła-nie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEURB
SLEEPZ AG NPVDE000A2E377226,375%26,375%15%NIETAKTAK - dla tax reclaimEURB
 
Plaza CentersNL001188274115%15%15%NIENIE-EURW 2011-10-14

 

AsbiscCY100003171015% (tylko w przypadku obywateli cypryjskich), od pozostałych nie pobierany15% (tylko w przypadku obywateli cypryjskich), od pozostałych nie pobieranynie ma zastosowaniaNIENIETAK - w przypadku obywateli cypryjskichUSDW 2014-07-03

Silvano Fashion GroupEE31000017510%0%15%TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)NIETAK - w przypadku relief at source (obecnie nie ma zastosowania)EURI
 
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AGAT000082720925%25%-NIETAK (we własnym zakresie akcjonariusza)NIEEURB
CPI FM SALU012262477715%15%15% - os. fizyczne, 0% os. prawneNIETAKTAK - dla tax reclaimEURB
Pegas NonwovensLU0275164910-15%nie ma zastosowanianie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEURW 2014-10-30

 

 
SERINUS ENERGY PLC. JE00BF4N9R98-------B
 
 

MULTI UNITS LUXEMBOURGLU04967865740%0%nie ma zastosowanianie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEURIN

 

 
NWR PLCGB00B42CTW6815%15%15%NIEnie ma zastosowaniaNIEEURW 2012-09-19

 

 
ICPDBG11000180575%5%10%NIETAK (obecnie nie ma zastosowania)NIEEURB
SOPHARMA ADBG11SOSOBT185%5%NIETAK (obecnie nie ma zastosowania)NIEEURW 2014-09-11
 
EUROHOLD BULGARIA ADBG11001140625%5%10%NIETAK (obecnie nie ma zastosowania)NIEEURB
KRKASI003110212025%15%15%NIETAKTAK - dla tax reclaimEURIN

 

 
TATRY MOUNTAIN RESORTS A.S.SK11200102870%0%nie ma zastosowanianie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEURW 2013-06-21
KDM SHIPPING PUBLIC LIMITEDCY0102492119
AB INTER RAO LietuvaLT000012862115%15%15%NIENIE (we własnym zakresie akcjonariusza)NIEEURW 201-05-28

 

 
International Personal Finance PLCGB00B1YKG0490%0%---NIEGBPI

 

 
Milkiland N.V.NL000950871215%15%TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)NIEEURW 2013-11-15

 

 
TALANX AGDE000TLX100526,375%26,375%15%NIETAKTAK - dla tax reclaimEURW 2016-05-12

 

 
AB AviaAM LEASINGLT000012855515%15%15%NIENIE (we własnym zakresie akcjonariusza)NIEEURW 2015-04-30

 

 
Banco Santander S.A.ES0113900J3719%19%15%TAKTAKTAK - dla relief at source i tax reclaimEURW 2016-05-04

 

 
Superior Industries Europe AGDE000A13STW426,375%26,375%dla znacznych pakietów akcjiNIE (we własnym zakresie akcjonariusza)NIEEURIN

 

 
Kernel Holding SALU032735738915%15%15%TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)NIEUSDW 2016-04-29

 

 
PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.VNL001057705215%15%15%TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)EUR
MULTI UNITS LUXEMBOURGLU02526337540%0%nie ma zastosowanianie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEUR
MULTI UNITS LUXEMBOURGLU04591139070%0%nie ma zastosowanianie ma zastosowanianie ma zastosowaniaNIEEUR
City Service SEEE31001263680%0%15%TAK (przy obecnych stawkach nie ma zastosowania)EUR
 • * Statusy dywidend (dotyczą wyłącznie bieżących operacji - dywidend za ostatni rok obrotowy)
 • "B" - Brak informacji,
 • "IN" - Wstępna (niepotwierdzona i/lub niepełna) informacja o zdarzeniu,
 • "I" - Potwierdzona informacja o zdarzeniu,
 • "P+data" -Przyjmowanie dokumentów/danych/instrukcji do dnia.
 • "N" - Nie wymagane dostarczanie dokumentów/danych/instrukcji
 • "Z" - Zakończone przyjmowanie dokumentów/danych/instrukcji
 • "W+data" - Wypłata środków w dniu.
 • "R+data" - Rejestracja akcji dywidendowych w dniu
 • "A" - Anulowano zdarzenie
 1. Ww. emitenci oferują dywidendę gotówkową lub dywidendę w akcjach.
 2. Zwolnione z podatku od dywidend są osoby prawne spełniające następujące kryteria ";Corporate entities resident in a country that has a Double Taxation Treaty (DTT) in force with Luxembourg are entitled, under certain conditions, to exemption from withholding tax on dividend payments made on Luxembourg equities. Based on the interpretation of the new law provided by the market, the main eligibility criteria for obtaining tax exemption on dividends is that the beneficial owner must be a fully taxable entity, that is, subject to a local corporate income tax similar to the Luxembourg Corporate Income Tax (CIT). A corporate income tax is considered to be similar to the Luxembourg CIT if it is mandatory and if the effective tax rate is at least half of the applicable Luxembourg CIT rate and is applied on a taxable basis determined by rules similar to the ones applicable in Luxembourg";.
 3. Dywidendy estońskich emitentów wypłacane w EEK są konwertowane na EUR.
 4. Podane stawki podatkowe obowiązują dla wypłaty aggio emisyjnego. W 2008 r. ww. emitenci dokonali wypłat aggio emisyjnego.
 5. Zgodnie z informacją podaną przez CBL stawka podatkowa 1,375% ma zastosowanie w ramach procedury "relief at source" lub "tax reclaim" gdy: "beneficial owner is:
 • incorporated as an entity, and
 • subject to corporate income tax in its country of residency, and
 • resident in the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) that is, listed in the Italian White List currently in force  
  and if the amounts distributed refer to profits generated from the financial year 2008 onwards, as clarified by the Circular 26/E issued 21 May 2009 by the Italian Tax Authorities."

Zgodnie z informacją podaną przez CBL stawka 11% ma zastosowanie w ramach procedury "relief at source" lub "tax reclaim" gdy:
"beneficial owner is:

 • an entity that is established as a pension fund, and
 • resident for a tax purposes in an EU/EEA country included in the White List"

Exemption at source or full reclaim of tax (after the payment) is available to a beneficial owner that is supranational organisation recognised as such by Italian law.
Residents of Italy cannot obtain relief at source nor reclaim withholding tax through Clearstream Banking.