Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa Walnych Zgromadzeń

KDPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub aktualność informacji zawartych w poniższej tabeli. Przed wykorzystaniem tych informacji w jakimkolwiek celu wykraczającym poza cel ściśle poznawczy, osoba zamierzająca je wykorzystać powinna potwierdzić ich poprawność i/lub aktualność w innych źródłach, które uzna za dostatecznie wiarygodne i fachowe, lub zasięgnąć w tym zakresie opinii doradcy prawnego.

WALNE ZGROMADZENIE - obsługa za pośrednictwem KDPW
Nazwa EmitentaISINGłosowanie osobiste (lub przez pełnomocnika)Głosowanie za pośrednictwem instrukcjiPrzekaz danych osobowychSposób ustalenia uprawnionych
AsbiscCY1000031710----
Ostatnia aktualizacja:31-01-2020 Do góry