04 Czerwca 2024

​KDPW Partnerem Kongres Relacji Inwestorskich SEG

​KDPW Partnerem Kongres Relacji Inwestorskich SEG - KDPW
W dniach 4-5 czerwca br. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje XV Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia istotne z punktu widzenia działów IR spółek giełdowych. KDPW jest Partnerem wydarzenia.
 
W pierwszym dniu Kongresu dyrektor Działu Repozytorium Transakcji w KDPW Sławomir Zając wraz z Robertem Wąchałą, wiceprezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych będą dyskutować o „niegiełdowych” usługach KDPW dla emitentów, czyli usługach raportowania (repozytorium transakcji EMIR, ARM, zobowiązania emitentów), nadawania kodów (kody ISIN, kody LEI) i Portalu danych KDPW.
 
Drugiego dnia dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Krzysztof Ołdak przedstawi pakiet usług KDPW dla emitentów takich, jak: rejestracja papierów wartościowych, wypłata świadczeń, operacje na papierach wartościowych, obsługa walnych zgromadzeń, identyfikacja akcjonariuszy.
 
Program KRI dostępny jest na stronie: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xv-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg
 
Główną ideą Kongresu Relacji Inwestorskich jest integracja przedstawicieli działów IR spółek giełdowych oraz omówienie trendów i wyzwań dotyczących relacji inwestorskich.