25 Czerwca 2024

​Krajowa Strategia Edukacji Finansowej przyjęta przez Radę Ministrów

​Krajowa Strategia Edukacji Finansowej przyjęta przez Radę Ministrów - KDPW
25 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej „Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”, przedłożoną przez Ministra Finansów. Przedstawiciele KDPW brali aktywny udział w tworzeniu dokumentu.
 
Strategia określa ogólne ramy strategiczne w zakresie edukacji finansowej na lata 2024-2030 oraz pierwszy plan jej wdrażania na lata 2024-2026. Powstała w ramach projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”, który został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej.
 
Przyjęcie Strategii ma na celu poprawę kompetencji finansowych mieszkańców Polski, które pomogą im w zwiększeniu odporności finansowej i dążeniu do podniesienia komfortu finansowego. Wyznacza strategiczne kierunki działań w obszarze edukacji finansowej, które mają przynieść korzyści całemu społeczeństwu oraz ma doprowadzić do usunięcia luk i pokonania wyzwań w obszarze edukacji finansowej.
 
Przyjmując dokument Polska dołączyła do ponad 60 krajów i gospodarek świata, które realizują własną strategię na rzecz edukacji finansowej.