27 Grudnia 2023

​Rok 2023 w Grupie KDPW

​Rok 2023 w Grupie KDPW - KDPW
Mijający rok był pracowity dla Grupy KDPW, która tworzy i zarządza bezpieczną, niezawodną i wydają infrastrukturą, pozwalającą na niezakłócony obrót instrumentami finansowymi. Chociaż wiele procesów związanych z zadaniami KDPW i KDPW_CCP jest niewidocznych dla rynku, to zapewniają one wydajność i bezpieczeństwo obsługi papierów wartościowych. W mijającym roku GK KDPW zrealizowała szereg projektów, które wpłynęły na poprawę jakości oferowanych usług.

Z punktu widzenia użytkowników rynku finansowego warto przypomnieć, że izba KDPW_CCP rozpoczęła w 2023 roku rozliczanie nowego typu produktów typu Exchange Traded Commodities (ETC), dostępnych na GPW. Emitentem pierwszego notowanego w Warszawie ETC na fizyczne złoto jest europejska platforma ETF – HANetf. Nowością w stosunku do dotychczas oferowanych na rynku produktów dających ekspozycję na złoto jest pełne fizyczne zabezpieczenie i realna możliwość otrzymania od emitenta złota fizycznego, odpowiadającego wartości posiadanych instrumentów ETC. Nowy produkt oferuje ekspozycję na fizyczne złoto pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej.

20 marca 2023 r., po kilku latach przygotowań, Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system TARGET służący do rozliczeń wysokokwotowych w euro, a Grupa KDPW jest jednym z użytkowników tego systemu. Tego dnia do polskiego komponentu systemu - TARGET-NBP zostały prawidłowo przesłane i rozliczone pierwsze operacje nominowane w euro. Nowy paneuropejski system TARGET połączył usługi dotychczas oferowane przez Europejski Bank Centralny poprzez Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS), znacznie usprawniając procesy rozliczeń i rozrachunków transgranicznych w Europie.

Krajowy Depozyt jest firmą technologiczną, tworzącą nowoczesne rozwiązania informatyczne dla całego rynku kapitałowego. Jako jeden z pierwszych zaangażował się także w tworzenie rozwiązań opartych na technologii blockchain, która bardzo często wykorzystywana jest przez twórców nowych rozwiązań i usług dla rynku finansowego. Wykorzystując swoje doświadczenie KDPW nawiązał współpracę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w tworzeniu Piaskownicy Wirtualnej DLT, która daje bardzo szerokie możliwości testowania nowych rozwiązań, zanim zostaną udostępnione na rynku. Piaskownica Wirtualna DLT stanowi uzupełnienie Piaskownicy Wirtualnej PSD2, funkcjonującej od 2020 roku, która umożliwia testowanie wybranych usług płatniczych. 

Chcąc usprawnić naszą komunikację z rynkiem na początku roku zarówno Krajowy Depozyt, jak i izba rozliczeniowa KDPW_CCP, uruchomiły zupełnie nowe serwisy internetowe, które w sposób kompleksowy i spójny prezentują wszelkie niezbędne informacje na temat oferowanych usług, tak aby uczestnik, potencjalny klient i każdy inny użytkownik strony mógł szybko znaleźć interesujące go informacje.

Warto także wspomnieć, że w 2023 roku zakończono prace związane z opracowaniem projektu Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. W pracach nad dokumentem brał udział przedstawiciel KDPW. Strategia powstała po wcześniejszej analizie umiejętności i wiedzy finansowej Polaków. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić ogólną odporność finansową oraz zapewnią finansowy dobrostan.

Wysokie obroty na rynku, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku w mijającym roku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. (ostatnie dostępne dane) liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 703 tys. To o ponad 98 tys. więcej niż na koniec 2022 roku.

Zbliżający się rok 2024  będzie dla Grupy KDPW, rokiem szczególnym – obchodzić będzie bowiem 30. rocznicę powstania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, spółki która powołana została do życia 7 listopada 1994 roku. Będzie to z pewnością czas podsumowań, ale i spojrzenia z tej 30-letniej perspektywy w przyszłość. Przed polskim rynkiem kapitałowym stoi szereg wyzwań, sprostanie którym będzie wymagało zaangażowania całego środowiska rynkowego oraz decydentów.