10 Lipca 2024

​Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

​Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego - KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przedłużył z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2025 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.
 
Ubezpieczenie w szczególności dotyczy zdarzeń związanych ze sprzeniewierzeniem instrumentów finansowych lub środków pieniężnych należących do KDPW, KDPW_CCP lub innych podmiotów, które to środki znajdują się na rachunkach KDPW lub KDPW_CCP, jak również na prowadzonych przez KDPW lub KDPW_CCP rachunkach lub kontach innych podmiotów.
 
Ubezpieczeniu podlegają także ewentualne szkody związane z przestępstwami komputerowymi. Ponadto polisa obejmuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zawodową instytucji finansowych, takie jak odsetki lub odszkodowania za niewykonanie, jak też opóźnione lub nieprawidłowe wykonanie przez KDPW lub KDPW_CCP swoich zobowiązań.
 
Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stanowi element zarządzania ryzykiem w KDPW i KDPW_CCP. Niniejszym ubezpieczeniem spółki z Grupy KDPW objęte są nieprzerwanie od 1 lipca 2009 roku.