05 Stycznia 2024

​Wdrożenie siedmiu nowych raportów na Portalu danych GK KDPW

​Wdrożenie siedmiu nowych raportów na Portalu danych GK KDPW - KDPW
4 stycznia 2024 r. Grupa KDPW udostępniła siedem nowych raportów statystycznych, które zostały opublikowane na Portalu danych, dostępnym pod adresem data.kdpw.pl.
 
Sześć raportów dostępnych jest w ramach pakietów danych płatnych, a jeden poszerzył zestaw raportów dostępnych bez opłat.
 
Płatne raporty:
 
  • Raport transakcji na instrumentach dłużnych
  • Stawki opłat za przechowywanie i rozrachunek instrumentów zagranicznych
  • Wartość środków wniesionych na Fundusze i Depozyty Rynek Zorganizowany
  • Baza kodów LEI wraz z historią zmian
  • Rozliczenia transakcji z rynku OTC
  • Wartość środków wniesionych na Fundusze i Depozyty OTC
 
Lista raportów bezpłatnych poszerzona została z kolei o Listę instrumentów z innych CSD.
 
Grupa KDPW uruchomiła Portal danych 3 lutego 2021 r. Prezentowane są w nim dane statystyczne dotyczące systemu rozrachunku i rozliczeń, dane pochodzące z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR, a także informacje wynikające z pełnienia przez KDPW roli agencji numerującej oraz nadającej kody LEI. Na portalu dostępny jest również Rejestr zobowiązań emitentów (rze.info).