07 Listopada 2023

KDPW od 29 lat dba o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego

KDPW od 29 lat dba o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego - KDPW
7 listopada br. mija 29 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym.

Usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych i obsługi rozliczeń i rozrachunku transakcji KDPW pełni jednak znacznie dłużej, bo od samego początku funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, czyli od roku 1991. Przez pierwsze lata działał jako integralna cześć Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych – i te podstawowe funkcje KDPW wykonuje do dziś.

Gdy Krajowy Depozyt zaczął działać jako samodzielna instytucja, polski rynek był jednym z pierwszych na świecie, na którym wprowadzono tak rozległą dematerializację papierów wartościowych. Od samego początku KDPW stawiał na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Taką dewizą posługuje się również obecnie. Spółka dysponuje własnym systemem do prowadzenia rejestracji papierów wartościowych i ich ewidencji, a także dokonywania rozliczeń i rozrachunków, co pozwala elastycznie reagować na potrzeby lokalnego rynku, czy nowych wzywań regulacyjnych.

Na przestrzeni lat KDPW ewoluował od instytucji depozytowo-rozliczeniowej do grupy kapitałowej oferującej komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, rozliczeniowych, związanych z rejestracją i obsługą papierów wartościowych, gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej.
Grupa KDPW jest największą i najlepiej rozwiniętą instytucją świadczącą usługi post-transakcyjne w naszym regionie Europy. Wszystko po to, aby zapewnić kompletną i atrakcyjną obsługę polskich firm inwestycyjnych, a także podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku finansowym.

Do najważniejszych usług oferowanych przez Grupę KDPW należą:
 • Rejestracja papierów wartościowych
 • Rozrachunek transakcji
 • Rozliczanie transakcji
 • Prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń transakcji
 • Operacje na papierach wartościowych
 • Obsługa zdarzeń korporacyjnych (w tym WZA z usługą eVoting)
 • Obsługa zdalnych głosowań organów spółki (usługa eVoting-board)
 • Identyfikacja akcjonariuszy
 • Prowadzenie Systemu rekompensat
 • Repozytorium transakcji EMIR
 • Repozytorium transakcji SFTR
 • Usługa ARM
 • Agencja numerująca (kody ISIN, FISN, CFI)
 • Nadawanie kodów LEI
 • Prowadzenie Portalu Danych