27 Czerwca 2024

KDPW po raz drugi w Radzie Dyrektorów ANNA

KDPW po raz drugi w Radzie Dyrektorów ANNA - KDPW
Walne Zgromadzenie the Association of National Numbering Agencies (ANNA) ponownie wybrało Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, reprezentowany przez Sławomira Zająca, Dyrektora Działu Repozytorium Transakcji, na stanowisko Członka Zarządu Rady Dyrektorów (Member of Board Directors).
KDPW po raz pierwszy do Rady Dyrektorów ANNA wybrany został w czerwcu 2021 roku. Obecnie Zarząd ANNA liczy 5 osób.


Nowym Członkiem Zarządu Rady Dyrektorów został także przedstawiciel The Securities Depository Center (SDC) Jordanii, reprezentowany przez Sarah Tarawneh. 
 
Krajowy Depozyt jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA od 1994 roku, zaś od roku 1996 KDPW pełni funkcję pełnoprawnej agencji numerującej, w ramach której nadaje kody ISIN, FISN i CFI.
 
ANNA jest międzynarodowym stowarzyszeniem, zrzeszającym 103 krajowe agencje numerujące, w celu zapewnienia niezawodnych i jednoznacznych standardów identyfikacji i opisywania papierów wartościowych, w pełni zgodnych z normami ISO, które mogą być używane przez wszystkie kraje i na każdym rynku. Rozwija współpracę międzynarodową w zakresie technologii i procedur, reprezentuje agencje wobec globalnych instytucji (jak ISO, IOSCO, ESMA), prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną dla swoich członków.
 
Komunikat ANNA: https://anna-web.org/sdc-jordan-and-kdpw-sa-poland-elected-to-the-board-of-the-association-of-national-numbering-agencies-as-full-membership-reaches-103/