07 Listopada 2022

Od 28 lat KDPW oferuje usługi zapewniające stabilność rynku finansowego w Polsce

Od 28 lat KDPW oferuje usługi zapewniające stabilność rynku finansowego w Polsce - KDPW

INFORMACJA PRASOWA

7 listopada br. mija 28 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym. Aktualnie KDPW to prężna Grupa kapitałowa, oferująca działającym na polskim rynku podmiotom z różnych dziedzin gospodarki komplementarny i zgodny międzynarodowymi standardami oraz wymogami regulacyjnymi pakiet usług post-transakcyjnych.

Grupę KDPW tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.

Usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi rozliczeń i rozrachunku transakcji KDPW pełni jednak znacznie dłużej, bo od samego początku funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, czyli od roku 1991. Przez pierwsze lata działał jako integralna cześć Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych – i te podstawowe funkcje KDPW wykonuje do dziś.

KDPW ewoluował od instytucji depozytowo-rozliczeniowej do prężnej grupy kapitałowej oferującej komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, rozliczeniowych, rejestracji papierów wartościowych, corporate actions, związanych z gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej. Do najważniejszych usług oferowanych przez Grupę KDPW należą:Rejestracja papierów wartościowychRozrachunek transakcjiRozliczanie transakcjiProwadzenie systemu gwarantowania rozliczeń transakcjiOperacje na papierach wartościowychObsługa zdarzeń korporacyjnych (w tym WZA z usługą eVoting)Obsługa zdalnych głosowań organów spółki (usługa eVoting-board)Identyfikacja akcjonariuszyProwadzenie Systemu rekompensatRepozytorium transakcji EMIRRepozytorium transakcji SFTRUsługa ARMAgencja numerująca (kody ISIN, FISN, CFI)Nadawanie kodów LEIProwadzenie Portalu Danych Istotną rolą KDPW jest zarządzanie Systemem Rekompensat, stworzonym dla ochrony aktywów i środków pieniężnych inwestorów na wypadek upadku biura maklerskiego. W gestii Krajowego Depozytu jest także zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Do pobrania: Wybrane_dane_statystyczne.pdf