02 Lutego 2023

Prezentacja Piaskownicy Wirtualnej Sandbox DLT (blockchain)

Prezentacja Piaskownicy Wirtualnej Sandbox DLT (blockchain) - KDPW
Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Maciejem Trybuchowskim, Prezesem Krajowego Depozytów Papierów Wartościowych otworzyli 1 lutego 2023 r. wydarzenie, prezentujące funkcjonowanie Piaskownicy Wirtualnej DLT, które miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. KDPW jest partnerem technologicznym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tym projekcie.
W trakcie wystąpienia Rafał Mikusiński podkreślił jak ważne dla wspierania innowacji na rynku finansowym jest to, aby nadzór śledził rozwój technologii. Wyzwania, oprócz kwestii technologicznych, związane są z regulacjami, które są wdrażane, jak DLT Pilot Regime oraz Market in Crypto-assets Regulation.


Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 
Maciej Trybuchowski, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wskazał, że oprócz pełnienia funkcji infrastruktury post-transakcyjnej, KDPW jest również firmą technologiczną, tworzącą nowoczesne rozwiązania informatyczne dla całego rynku kapitałowego. Podkreślił, że polski rynek kapitałowy od samego początku charakteryzował się bardzo dużym zaangażowaniem i zaawansowaniem technologicznym.

Maciej Trybuchowski, Prezes Krajowego Depozytów Papierów Wartościowych


Problematyka DLT jest przykładem tego, jak wykorzystując Program Innovation Hub oraz pozyskaną wiedzę, można zbudować Piaskownicę Wirtualną DLT, która daje bardzo szerokie możliwości testowania nowych rozwiązań. Elementem obowiązkowym dostępu do Piaskownicy Wirtualnej DLT jest przeprowadzenie konsultacji regulacyjnych w ramach Programu Innovation Hub. Piaskownica Wirtualna DLT stanowi uzupełnienie Piaskownicy Wirtualnej PSD2, funkcjonującej od 2020 r., która umożliwia testowanie wybranych usług płatniczych. Opracowane i wdrożone w infrastrukturze UKNF środowisko zostało uruchomione we współpracy ze specjalistami z KDPW, co było możliwe dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy w obszarze wspierania rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych, jak również na bazie prowadzonych rozmów.

Cześć technologiczną przedstawili: Patryk Seremak, Ekspert w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech UKNF oraz Rafał Wawrzyniak, Dyrektor Działu Eksploatacji Systemów Informatycznych w KDPW.

Rafał Wawrzyniak, Dyrektor Działu Eksploatacji Systemów Informatycznych w KDPW

W ramach Piaskownicy Wirtualnej DLT UKNF zdecydował się w pierwszej kolejności udostępnić środowisko oparte o platformę Hyperledger Fabric (HLF) z uwagi na obserwowany poziom wykorzystania tej technologii na rynku finansowym. W przyszłości możliwe jest rozwijanie Piaskownicy Wirtualnej DLT również o inne technologie, które mogą być perspektywiczne dla rynku finansowego, aby umożliwiać ich testowanie.

Więcej informacji na temat Programu Innovation Hub oraz Piaskownicy Wirtualnej DLT dostępnych jest na stronie internetowej www.fintech.gov.pl