Zapraszamy do kontaktu - KDPW

Zapraszamy do kontaktu

Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Kompleks "Centrum Giełdowe"

telefon: +48 22 537 93 43

mail: kdpw@kdpw.pl

NIP: 526-10-09-528
REGON: 010789310
KRS: 0000081582
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł

LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

kdpw@kdpw.pl to adres właściwy w sprawie przekazywania Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, a także reklamacji dotyczących kar pieniężnych naliczonych za nieprzeprowadzenie rozrachunku we właściwym terminie.

Kancelaria jest czynna:

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Masz pytania? Napisz do nas,
jesteśmy do Twojej dyspozycji.

* - pola obowiązkowe