Dostęp do ESDI-WEB - KDPW

Dostęp do ESDI-WEB

Warunkiem skorzystania z systemu ESDI/WEB jest:
 
  • konfiguracja przeglądarki internetowej więcej;
  • spełnienie wymogów formalnych: Sprawy formalne SWI Sprawy formalne OFE i PTE
  • uzyskanie certyfikatu do systemu ESDI/WEB w siedzibie KDPW.
Uwaga! Należy zgłosić się z dowodem osobistym.


Jeżeli OFE lub PTE posiada Agenta transferowego:

W pierwszej kolejności OFE/PTE zawiera Porozumienie SWI z KDPW.

Po zawarciu Porozumienia SWI należy dostarczyć do KDPW:
 
  • pełnomocnictwo udzielone przez OFE Agentowi transferowemu – (oryginał podpisany zgodnie z reprezentacją) - Załącznik 2a
  • pełnomocnictwo udzielone przez Agenta transferowego pracownikowi, który będzie upoważniony do odbierania i przesyłania dokumentów do KDPW - (oryginał podpisany zgodnie z reprezentacją Agenta) – Załącznik 2b
  • formularz certyfikacyjny podpisany przez osobę odbierającą certyfikat – Załącznik 3
KDPW zweryfikuje otrzymane dokumenty, a Główny Poręczyciel skontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru certyfikatów.
Uwaga! Należy zgłosić się z dowodem osobistym.