Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3 - KDPW

Dostosowanie KDPW do systemu SORBNET3

KDPW prowadzi prace dostosowawcze do nowego, projektowanego przez NBP systemu SORBNET3, mające na celu kontynuację realizowania rozrachunku pieniężnego w pieniądzu banku centralnego.

W systemie SORBNET3 wprowadzona zostanie w szczególności nowa struktura rachunków pieniężnych. Uczestnicy m.in. będą mogli posiadać, poza głównym, inne rachunki bieżące, a systemy zewnętrzne rachunki pomocnicze. Umożliwi to większą elastyczność w zakresie relacji uczestników bezpośrednich KDPW nieposiadających rachunków bankowych w NBP z bankami-płatnikami.

W systemach informatycznych GK KDPW wprowadzone zostaną zmiany w zakresie obsługi rozrachunku transakcji i pozostałych operacji w PLN oraz obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych w PLN.

Materiały: Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych przez KDPW rozwiązań przekazaliśmy 27 marca 2024 r.

Testy: Poza obowiązkowym zestawem testów wymaganych przez NBP, w czwartym kwartale 2024 r. KDPW planuje rozpocząć testy z udziałem uczestników.

Wdrożenie: Uruchomienie systemu SORBNET3 (pierwszy dzień operacyjny), zgodnie z harmonogramem NBP – za planowane jest na dzień 9 czerwca 2025 r.
 

Prezentacja


Korespondencja