Dostosowanie KDPW do systemu Target Services - KDPW

Dostosowanie KDPW do systemu Target Services

Dostosowanie KDPW do systemu Target Services

KDPW dostosował systemy informatyczne do systemu Target Services - nowego paneuropejskiego systemu, który łączy usługi  oferowane przez Europejski Bank Centralny (ECB): Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS). W ramach projektu konsolidacji T2-T2S prowadzonego przez EBC, KDPW i KDPW_CCP, jak każdy uczestnik systemu Target 2, przygotował się do migracji na nową platformę rozliczeń płatności w EUR.

Testy

Przeprowadzone zostały testy z udziałem uczestników mające na celu weryfikację poprawności procesu rozrachunku w KDPW i KDPW_CCP dla waluty EUR.

Wdrożenie

Wdrożenie przeprowadzone zostało w dniu 20 marca 2023 r.

20 października 2022 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła decyzję o przełożeniu uruchomienia projektu Konsolidacja T2-T2S (migracji na nowy system TARGET) z 21 listopada 2022 r. na 20 marca 2023 r.
Komunikat prasowy EBC

20 lutego 2023 r. Rada Prezesów EBC potwierdziła termin migracji na nowy system TARGET w dniu 20 marca 2023 r., czyli zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem przyjętym w październiku 2022 r.
Komunikat prasowy EBC: Go-live of the T2-T2S consolidation project confirmed (europa.eu).

Regulacje

Z dniem 20 marca 2023 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/973/22 z dnia 14 września 2022 r. związane z uruchomieniem systemu TARGET.


Korespondencja