European Forum <br />of&nbsp;Deposit Insurers - KDPW

European Forum
of Deposit Insurers

Od 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest członkiem stowarzyszenia EFDI - European Forum of Deposit Insurers, zrzeszającego europejskie systemy gwarancji depozytów oraz systemy rekompensat dla inwestorów.

Aktualnie organizacja zrzesza 72 instytucje, w tym dwie z Polski: KDPW i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. (o Systemie rekompensat w Polsce w newsletterze EFDI)