eVoting-board - zarządy i rady nadzorcze - KDPW

eVoting-board - zarządy i rady nadzorcze

KDPW oferuje usługę, która polega na obsłudze przez system informatyczny KDPW zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także umożliwia oddawanie głosów poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym. System pozwala wziąć udział w głosowaniu tajnym i jawnym, z dowolnego miejsca, zapewnia utrwalenie wyników głosowania oraz bezpieczeństwo głosowania.

Usługa kierowana jest do spółek krajowych, których akcje rejestrowane są w KDPW. Spółki - Emitenci korzystają z usługi za pośrednictwem aplikacji Organy Statutowe – Głosowania dostępnej pod adresem: online.kdpw.pl. W tej aplikacji Biuro Emitenta/Biuro Zarządu rejestruje każde głosowanie oraz wskaże osoby uprawnione do głosowania, wprowadzając ich imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej. Po zarejestrowaniu przez emitenta głosowania w aplikacji oraz po wprowadzeniu danych osób uprawnionych do głosowania otrzymają oni na adres poczty elektronicznej szczegółowe informacje oraz uprawnienia głosowania. Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego KDPW mogą wziąć wyłącznie osoby wskazane przez emitenta.

Aplikacja udostępniana emitentom jest powiązana z aplikacją dla osób głosujących (eVoting-board) i dostępna pod adresem glosowania-organy-statutowe.kdpw.pl. Osoby uprawnione otrzymają na adres poczty elektronicznej powiadomienie mailowe z aplikacji KDPW, które zawierać będzie informacje dot. głosowania (nazwa spółki, rodzaj głosowania, data), instrukcję logowania do aplikacji KDPW, a także kod autoryzacyjny umożliwiający potwierdzenie uprawnień w aplikacji. Do zalogowania konieczne będzie posiadanie konta dostępowego, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Po zalogowaniu trzeba będzie potwierdzić w aplikacji posiadane uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego. Oddawanie głosów będzie możliwe po otwarciu głosowania w aplikacji przez spółkę.

Najważniejsze regulacje

Sposób świadczenia usługi został uregulowany w § 142e Regulaminu KDPW oraz § 190ca i 190cb Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Więcej informacji
o usłudze