Identyfikacja uczestników FIZ - KDPW

Identyfikacja uczestników FIZ

Mając na celu umożliwienie identyfikacji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), zgodnie z wymogami art. 123a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zmienionej ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku), KDPW oferuje usługę zapewniającą taką identyfikację.

Utworzona została aplikacja internetowa do obsługi żądania ujawnienia oraz wymiany informacji o posiadaczach certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ.
Dla uczestników zaangażowanych w obsługę certyfikatów inwestycyjnych FIZ, zapewniona jest wymiana komunikatów elektronicznych zgodnych z ISO 20022.

Materiały:


Schematy komunikatów ISO20022 dla procesu ujawniania informacji o uczestnikach FIZ dostępne są na witrynie MyStandards pod adresem: https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_VgF1cJWmEe6E1p5TNyIeBQ!usage_guidelines 


Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów: od 17 kwietnia 2024 r., szczegóły w piśmie z 12 kwietnia 2024 r.


Uruchomienie usługi nastąpiło w dniu 31 maja 2024 r.


Korespondencja: