Identyfikacja posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych - KDPW

Identyfikacja posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych

Mając na celu umożliwienie ujawnienia posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z wymogami art. 123a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zmienionej ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku), w KDPW planowane jest uruchomienie nowej usługi w obszarze ujawnienia posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych.

Utworzona zostanie nowa aplikacja internetowa dla emitentów do obsługi żądania ujawnienia oraz wymiany informacji o posiadaczach certyfikatów inwestycyjnych.
Dla uczestników zaangażowanych w obsługę certyfikatów funduszy inwestycyjnych, zapewniona zostanie wymiana komunikatów elektronicznych zgodnych z ISO 20022.

Materiały: Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności, w tym struktury komunikatów systemowych zostaną przekazane uczestnikom KDPW do końca stycznia 2024 r.

Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów planowane jest na początek kwietnia 2024 r.

Wdrożenie: Uruchomienie usługi nastąpi w dniu 29 maja 2024 r.