Informacje dla emitentów - KDPW

Informacje dla emitentów

Aplikacja eVoting oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość zdalnego głosowania na walnym zgromadzeniu (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności aplikacji znajdziemy m.in.: możliwość wglądu do aktualnego porządku obrad i uchwał, zgłaszanie spółce żądań w zakresie porządku obrad i projektów uchwał, zadawanie pytań spółce, zarządzanie pełnomocnictwami, zgłaszanie sprzeciwów, czy dostęp do wyników walnego zgromadzenia

Poradniki video