Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Informacje o opłatach

Z tytułu rejestracji papierów wartościowych w depozycie pobierane są opłaty w wysokości określonej w pkt. 1 Tabeli Opłat, w części dot. opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, stanowiącej załącznik do Regulaminu KDPW.

Obowiązujące obniżki opłat:
Opłaty - KDPW