Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

KDPW nie pobiera opłat związanych z publikacją danych w Rejestrze Zobowiązań Emitentów ani opłat z tytułu przekazywania za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania emitentów informacji o instrumentach zarejestrowanych poza KDPW.

Opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych oraz zgłaszania i realizacji zdarzeń wypłaty świadczeń określone zostały w Tabeli Opłat, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.