Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Z tytułu rejestracji emisji, dla której KDPW depozytem inwestora, od emitenta nie są pobierane żadne opłaty.