Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Opłata z tytułu nadania i utrzymania kodów ISIN, CFI, FISN za pośrednictwem aplikacji Nadawanie kodów ISIN różni się w zależności od tego czy emitent posiada kod LEI, czy też nie. Różnica wynika z faktu, iż dla emitentów nie posiadających kodu LEI, proces weryfikacji wniosków będzie dłuższy ze względu na konieczność manualnej weryfikacji przez KDPW danych podmiotu. Podmioty te będą sprawdzane w oparciu o numer NIP. W przypadku emitentów posiadających kod LEI, proces nadawania kodów identyfikujących będzie odbywał się w sposób automatyczny.

W przypadku emitentów posiadających kod LEI opłata wynosi:

  • z tytułu nadania kodów ISIN, CFI, FISN i ich ważności za pierwszy rok: 180 PLN netto
  • z tytułu utrzymania kodów ISIN, CFI, FISN w drugim roku i kolejnych latach: 120 PLN netto

W przypadku emitentów nie posiadających kodu LEI opłata wynosi:

  • z tytułu nadania kodów ISIN, CFI, FISN i ich ważności za pierwszy rok: 400 PLN netto
  • z tytułu utrzymania kodów ISIN, CFI, FISN w drugim roku i kolejnych latach: 200 PLN netto