Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Wysokość opłat określa rozdział III Regulaminu wypłat transferowych między OFE.