Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nowej kadencji
 
Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) na posiedzeniu w dniu 20 maja br. powołała Zarząd Krajowego Depozytu nowej kadencji. W skład Zarządu weszli ponownie: Maciej Trybuchowski - Prezes Zarządu, dr Paweł Górecki – Wiceprezes Zarządu, Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu oraz Michał Stępniewski – Wiceprezes Zarządu.
 
Skład Zarządu Krajowego Depozytu nie uległ zmianie, co jest wyrazem zaufania Rady Nadzorczej do Zarządu, który konsekwentnie realizuje strategię rozwoju spółki, profesjonalnie zarządza jej bieżącą działalnością i adekwatnie reaguje na zmieniające się trendy i otoczenie rynku finansowego. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z trwającą pandemią.
 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą wysoko specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.
 
KDPW jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Krajowy Depozyt  świadczy także usługi Repozytorium Transakcji EMIR i SFTR oraz Agencji Numerującej, która nadaje kody ISIN, FISN, CFI. Ponadto KDPW pełni funkcję ARM (zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego) oraz posiada globalną akredytację do nadawania kodów LEI.
 
KDPW tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.
Ostatnia aktualizacja: 21-05-2021 Do góry