Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę 

Nowe usługi dla emitentów – będą ułatwienia w przekazywaniu informacji do KDPW

 

 
Krajowy Depozyt finalizuje prace nad aplikacją, która umożliwi emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych za pomocą strony internetowej. Zmiany mają zostać wprowadzone w I kwartale 2012 roku.
 
 
Nowa usługa obejmie wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak: 
 
·         wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy,
·         wypłata dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
·         wypłata odsetek i wykupu papierów dłużnych.
 
- Wymagane przez obowiązujące regulacje informacje, które do tej pory emitenci przesyłali do KDPW w formie papierowej, dotyczące zbliżających się wypłat świadczeń, będą wprowadzane przez emitentów wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej – mówi Iwona Sroka, prezes KDPW. 
 
Podobny sposób komunikacji wykorzystywany jest już obecnie jako narzędzie dla wymiany informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a emitentami w zakresie przekazywania i udostępniania wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.
 
Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwi przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminuje konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwi emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.
 
Dbając o zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania/pobierania danych, dostęp do aplikacji będzie możliwy dla upoważnionych przez emitenta osób, poprzez wykorzystanie certyfikatów elektronicznych wydawanych przez Centrum Autoryzacji KDPW.
 
Wprowadzany sposób komunikacji stanowić będzie rozbudowę, funkcjonującej od 3 sierpnia 2009 r., dedykowanej strony internetowej w zakresie przekazywania danych do/z Krajowego Depozytu przy obsłudze walnych zgromadzeń.
 
W związku z planowanym terminem uruchomienia przedmiotowej aplikacji w pierwszym kwartale 2012 roku  w najbliższym okresie będą przesyłane do emitentów szczegółowe informacje w zakresie obsługi aplikacji. Wszystkie informacje zamieszczone zostaną również na stronie internetowej KDPW.

 

Ostatnia aktualizacja: 16-12-2011 Do góry