Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNowe zasady komunikacji z emitentami

 

Od 14 maja 2012 roku zostanie udostępniona dedykowana aplikacja internetowa w ramach Systemu Obsługi Emitentów umożliwiająca elektroniczny obieg informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych między KDPW a emitentami papierów wartościowych. ​

 

Nowa usługa obejmie wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak:

  • wypłaty dywidendy
  • wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
  • wypłaty dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
  • wypłaty odsetek
  • wykupu papierów dłużnych.

 
Podobny sposób komunikacji wykorzystywany jest już obecnie jako narzędzie dla wymiany informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a emitentami w zakresie przekazywania i udostępniania wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.


Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwi przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminuje konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwi emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.

- Wymagane przez obowiązujące regulacje informacje, które do tej pory emitenci przesyłali do KDPW w formie papierowej, dotyczące zbliżających się wypłat świadczeń, będą wprowadzane przez emitentów wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej – mówi Iwona Sroka, prezes KDPW.

- Dbając o zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania/pobierania danych, dostęp do aplikacji będzie możliwy dla upoważnionych przez emitenta osób, poprzez wykorzystanie certyfikatów elektronicznych wydawanych przez Centrum Autoryzacji KDPW – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.

Wprowadzany sposób komunikacji stanowić będzie rozbudowę, funkcjonującej od 3 sierpnia 2009 r., dedykowanej strony internetowej w zakresie przekazywania danych do/z Krajowego Depozytu przy obsłudze walnych zgromadzeń.
Ostatnia aktualizacja: 08-05-2012 Do góry