Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręSukces e-faktur w GIR KDPW – rynek energii elektrycznej


Wprowadzona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z początkiem br. dla członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW (GIR KDPW) możliwość elektronicznej wymiany faktur okazała się sukcesem: Ponad 80% wszystkich faktur wystawianych i odbieranych przez GIR KDPW odbywa się elektronicznie.


Już w styczniu, w kilkanaście dni po uruchomieniu usługi, zostały podpisane pierwsze umowy na przekazywanie faktur w formie elektronicznej poprzez dedykowaną stronę internetową oraz samofakturowanie. Na dzień dzisiejszy prawie wszyscy członkowie GIR KDPW korzystają z tej możliwości.


Wymiana faktur z członkami GIR KDPW odbywa się w systemie webGIR i oparta jest o dedykowaną stronę internetową, na której zamieszczane/udostępniane są faktury oraz zapisywane wszystkie informacje dotyczące zaakceptowania i pobrania faktury przez upoważnione osoby.


E-faktury dostępne są natychmiast po ich wystawieniu przez KDPW, co daje możliwość zamknięcia miesiąca nawet ostatniego dnia danego miesiąca, co ma duże znaczenie dla przedsiębiorstw w rozliczaniu podatku VAT w kontekście projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zgłoszonego przez Ministerstwo Finansów. Elektroniczna forma faktur redukuje koszty związane z obsługą, drukowaniem, przesyłaniem faktur w sposób tradycyjny.


Członkowie GIR KDPW po kilku miesiącach działania usługi e-faktur chwalą system za funkcjonalność, intuicyjność, czytelność i prostotę obsługi, a także za jego stabilność. Usługa znacząco przyczynia się do uproszczenia i przyśpieszenia obiegu faktur pomiędzy członkami GIR KDPW i KDPW dotyczących energii elektrycznej.


Krajowy Depozyt przygotowuje aktualnie ulepszoną wersję oprogramowania, która trafi do użytkowników po wakacjach, jeszcze bardziej upraszczając korzystanie z aplikacji. Oprogramowanie zostało napisane w całości w KDPW.


Główne korzyści płynące z wdrożenia nowego rozwiązania:

 • dane umożliwiające wystawienie faktur są dostępne w każdym momencie przez stronę WWW;
 • możliwość umieszczania przez członków GIR KDPW własnych faktur (w formacie PDF) wystawionych dla GIR KDPW;
 • faktury dostępne są dla członków GIR KDPW natychmiast po ich wystawieniu przez KDPW;
 • natychmiastowe dostarczenie faktur  – możliwość zamknięcia miesiąca nawet ostatniego dnia danego miesiąca;
 • brak kosztów związanych z obsługą, drukowaniem, przesyłaniem faktur w sposób standardowy – oszczędność czasu i pieniędzy;
 • kontrola przez członka GIR KDPW na każdym etapie wystawiania faktury w ramach samofakturowania(self-billingu) - faktury wystawiane przez KDPW w imieniu członka GIR KDPW;
 • możliwość wyboru odpowiedniej opcji fakturowania i wymiany faktur zgodnie z potrzebami członka GIR KDPW;
 • dowolność (zgodnie z preferencją członka GIR KDPW) przechowywania i archiwizacji faktur w formie elektronicznej (PDF) lub w formie wydruków papierowych;
 • dobrowolność i dowolny czas przystąpienia do systemu;

Główne cechy systemu webGIR:

 • Wymiana faktur w systemie webGIR oparta jest o dedykowaną stronę internetową na której zamieszczane/udostępniane są faktury oraz zapisywane wszystkie informacje dotyczące zaakceptowania i pobrania faktury przez upoważnione osoby.
 • Każdy członek GIR KDPW może upoważnić dowolną ilość swoich pracowników do obsługi systemu. Osoby te mogą mieć różny poziom dostępu do systemu np. jedynie do podglądu danych, do umieszczania faktur, do odbioru faktur lub do ich akceptowania.
 • Każda osoba posiadająca dostęp do systemu webGIR otrzymuje na adres e-mail powiadomienia o zamieszczeniu nowych faktur w systemie.
 • System generuje własną numerację faktur dla samofakturowania, jednakże na fakturach może zostać wprowadzona numeracja obowiązująca u członka GIR KDPW. Numeracja jest niezależna dla każdego członka GIR KDPW.
 • Na każdej fakturze wystawionej w ramach samofakturowania (self-billingu) umieszczanej w systemie webGIR znajduje się informacja o przekazaniu jej w formie elektronicznej oraz o dacie, godzinie i nazwiskach osób, która fakturę zaakceptowały i odebrały. Na fakturze znajduje się także informacja o fakcie jej wystawienia przez KDPW S.A. w imieniu i na rachunek członka GIR KDPW.
 • Na każdej fakturze wystawionej przez KDPW umieszczanej w systemie webGIR znajduje się informacja dotycząca o przekazaniu jej w formie elektronicznej oraz o dacie, godzinie i nazwisku osoby, która fakturę odebrała.
 • Członek GIR KDPW może zweryfikować poprawność faktury wystawionej przez niego z danymi zawartymi w systemie webGIR, dzięki czemu eliminuje się błędy związane z wystawianiem faktur w sposób tradycyjny. Aby wystawić fakturę członek GIR KDPW może również skorzystać z szablonu faktury przygotowanego przez KDPW wypełnionego wszystkimi danymi biznesowymi. Upoważniona osoba musi jedynie uzupełnić szablon o swój numer faktury z własnego systemu fakturującego.
 • Wszystkie informacje potwierdzające fakt dostarczenia faktury w sposób elektroniczny lub wystawienia faktury przez KDPW w ramach samofakturowania, znajdują się na fakturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu członek GIR KDPW nie musi prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji potwierdzających sposób i czas przekazania faktur lub ich zatwierdzenia przez jego upoważnionych pracowników.
 • Z punktu widzenia członka GIR KDPW, korzystanie z systemu webGIR nie nakłada nowych obowiązków a wręcz przeciwnie, wszystkie informacje i dane znajdują się w jednym miejscu a dostęp do danych poprzez internetową stronę webGIR umożliwia odszukanie ich w sposób szybki i prosty w każdym momencie.

Zasady elektronicznej wymiany faktur określa Rozporządzenie Ministra Finansów o przesyłaniu faktur w formie elektronicznej (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661).


Zasady samofakturowania określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (Dz.U. 2011 nr 68 poz. 360).

Ostatnia aktualizacja: 28-06-2012 Do góry