Komunikaty elektroniczne - KDPW

Komunikaty elektroniczne

Zarząd Krajowego Depozytu ustala strukturę dokumentów przekazywanych pomiędzy funduszami a Krajowym Depozytem w związku z realizacją wypłat transferowych oraz związanych z korygowaniem błędów w tych dokumentach lub ich uzupełnianiem.

Komunikaty stałopolowe systemu kdpw_stream

L.P. PLIK SPOSÓB
PRZEKAZYWANIA
NADAWCA ADRESAT OPIS
1. FKA ESDI/WEB OFE KDPW Lista zleceń z zastrzeżeniami przekazywana przez nowy fundusz
2. FKC ESDI/WEB OFE KDPW Lista zastrzeżeń przekazywana przez dotychczasowy fundusz
3. FKD ESDI/WEB OFE KDPW Wykaz członków, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi
4. KFA ESDI/WEB KDPW OFE Wykaz członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe
5. KFC ESDI/WEB KDPW OFE Lista błedów do pliku FKD oraz FKC
6. KFD ESDI/WEB KDPW OFE Lista członków otwartych funduszy emerytalnych, z rachunków których nastąpią wypłaty transferowe
7. KFK ESDI/WEB KDPW OFE Listy członków, na rachunki których nastąpią wypłaty transferowe wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi
8. KFZ ESDI/WEB KDPW OFE Wykaz zobowiązań/należności funduszu