Komunikaty elektroniczne - KDPW

Komunikaty elektroniczne

Komunikaty stałopolowe systemu kdpw_stream

L.P. PLIK SPOSÓB
PRZEKAZYWANIA
NADAWCA ADRESAT OPIS
1. KTW ESDI/WEB KDPW PTE Wpłaty wnoszone do Funduszu Gwarancyjnego przez PTE
2. TKW ESDI/WEB PTE KDPW Informacje o wartości aktywów netto