Komunikaty i dokumentacja systemowa - KDPW

Komunikaty i dokumentacja systemowa

Uprzejmie informujemy o planowanych zmianach związanych z badaniem zgód na raportowanie (tzw. relacji) w imieniu RC, które wynikają z dodatkowych wytycznych ESMA w tym obszarze. Zmiany obejmują wprowadzanie komunikatu auth.rlt.001.02 (zastąpi auth.rlt.001.01), w którym dodany zostanie tag adres email (EmailAdr) oraz powołanie dedykowanej aplikacji służącej potwierdzaniu zgód na raportowanie bezpośrednio przez przedstawiciela RC.

Obowiązek badania zgód na raportowanie wynika z Artykułu 1 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Delegowanego UE 2019/358 (RTS), które jest uzupełnieniem Rozporządzenia (UE) 2015/2365:

„Repozytorium transakcji dokonuje weryfikacji otrzymanego zgłoszenia dotyczącego transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych pod wszystkimi następującymi względami:
c) należytego uprawnienia podmiotu przedkładającego zgłoszenie, jeżeli jest to inny podmiot niż kontrahent dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w polu 3 w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363, do dokonania zgłoszenia w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365”.

W celu realizacji powyższego obowiązku, zgodnie z ustaleniami z ESMA, projektowana przez Repozytorium transakcji procedura weryfikacji upoważnienia do raportowania, wymaga uzyskania adresu email kontrahenta. Pozyskanie powyższych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązku weryfikacji należytego upoważnienia do raportowania w imieniu kontrahenta.

KDPW będzie przetwarzało pozyskane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminem usługi i procedurami wewnętrznymi oraz zapewni im prawidłową ochronę.