Komunikaty i dokumentacja systemowa - KDPW

Komunikaty i dokumentacja systemowa

W związku z opublikowaną przez ESMA informacją dotyczącą zmian walidacji transakcji oraz schem xml w obszarze raportowania SFTR, uprzejmie informujemy, że w/w zmiany będą wprowadzone w naszym środowisku testowym i gotowe do testowania od dnia 12 czerwca 2023 r. po południu.
             
Ogłoszona przez ESMA data wdrożenia zmian to 11 września 2023 r.

Dodatkowo informujemy, że schemy dla komunikacji RT - Kontrahent, wraz ze zmienioną schemą xsd dla auth.052.001.02 oraz auth.080.001.02, i zaktualizowane reguły walidacyjne są dostępne do pobrania ze strony ESMA: SFTR Reporting (europa.eu).