Komunikaty i dokumentacja systemowa - KDPW

Komunikaty i dokumentacja systemowa

Dokumentacja
systemu

Terminy

Terminy na wykonywanie czynności określonych Regulaminem ARM, w szczególności terminy, w których komunikaty powinny być przekazywane przez uczestników:

  • w przypadku raportów przekazywanych do innych organów nadzoru niż UKNF, o których mowa w § 10 ust. 2: T+1 do godz. 17:00, gdzie dzień T oznacza dzień zawarcia transakcji,
  • w przypadku raportów budowanych na podstawie danych otrzymanych z systemów obrotu, o których mowa w § 9 ust. 5: T+1 do godz. 14:00, gdzie dzień T oznacza dzień zawarcia transakcji w systemie obrotu.

Dokumentacja komunikatów

Komunikacja pomiędzy ARM a Nadzorcami bazuje na opublikowanych
przez ESMA komunikatach ISO20022
Dokumentacja komunikatów opracowanych przez ESMA jest dostępna w serwisie mystandards.com na witrynie ESMA. Komunikaty auth.016 i auth.031 zostały zatwierdzone i opublikowane na stronach iso20022.