Komunikaty MT - KDPW

Komunikaty MT

Komunikaty MT zgodne ze standardem ISO15022 przekazywane w sieci SWIFT

KDPW posiada w pełni funkcjonalną infrastrukturę, umożliwiającą efektywną i zautomatyzowaną wymianę komunikatów za pomocą sieci SWIFT.

KDPW udostępnia obsługę następujących komunikatów rozrachunkowych SWIFT MT, zgodnych ze standardem ISO15022, przekazywanych za pomocą sieci SWIFTNet FIN:

 • MT540 - instrukcja rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
 • MT541 - instrukcja rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
 • MT542 - instrukcja rozrachunku ‘Receive versus Payment’
 • MT543 - instrukcja rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
 • MT544 - potwierdzenie rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
 • MT545 - potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
 • MT546 - potwierdzenie rozrachunku ‘Receive versus Payment’
 • MT547 - potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
 • MT548 - status instrukcji rozrachunku
 • MT530 - modyfikacja warunków transakcji
 • MT535 - lista stanów posiadania
 • MT536 - wyciąg z konta rozrachunkowego
 • MT524 - instrukcja zmiany statusu aktywów
 • MT508 - potwierdzenie zmiany statusu aktywów
 • MT549 - zapytanie o status instrukcji, wyciąg lub listę stanów posiadania

Dokumentację komunikatów ISO15022 (w tym ich schematy) KDPW udostępnia również na prowadzonej przez SWIFT platformie MyStandards - komunikaty MT na MyStandards.

Przykłady
komunikatów

dla wybranych operacji realizowanych w kdpw_stream, które mogą posłużyć do testów funkcjonalności obsługiwanych przez uczestników za pomocą komunikatów MT: