Komunikaty systemowe - KDPW

Komunikaty systemowe

Wykaz formatów i struktur dokumentów elektronicznych obowiązujących w stosunkach pomiędzy KDPW S.A. a Uczestnikami

Grupa KDPW udostępnia od 2017 r. dokumentację komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami w obszarach Corporate Actions (ISO20022), Settlement and Reconciliation (ISO15022), Clearing (ISO20022) również na platformie MyStandards. 
Jak skorzystać z MyStandards? Dostęp do MyStandards jest darmowy i nie wymaga posiadania licencji SWIFT. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja na platformie.