Komunikaty systemowe do obsługi procesu rejestracji przez agentów emisji - KDPW

Komunikaty systemowe do obsługi procesu rejestracji przez agentów emisji

Komunikaty służące do obsługi procesu rejestracji papierów wartościowych wykonywanej za pośrednictwem agenta emisji (import danych z pliku w aplikacji internetowej)

  • seis.reg.001.02 – wniosek o rejestrację
  • seis.str.001.01 – status wniosku o rejestrację