Komunikaty XML - KDPW

Komunikaty XML

Centralny depozyt - Rozrachunek papierów wartościowych

Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDF
semt.nta.001.02Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto
semt.nta.002.03Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
semt.rqh.001.01Zapytanie o saldo
semt.rqs.001.01Zapytanie o status instrukcji rozrachunku
semt.sgo.001.02Zestawienie dyspozycji stałych
semt.smh.001.02Zestawienie stanów posiadania
semt.smt.001.04Wyciąg z konta rozrachunkowego
sese.enr.001.02Instrukcja wzbogacania
sese.inp.001.02Instrukcja zmiany statusu aktywów
sese.ins.001.03Instrukcja rozrachunku
sese.sgo.001.02Dyspozycja stała
sese.sts.001.05Status instrukcji rozrachunku
sese.stt.001.01Status instrukcji technicznej
sese.tec.001.02Instrukcja techniczna
Obsługa rozrachunku - formularze komunikatów XML
L.P. PLIK SPOSÓB
PRZEKAZYWANIA
OPIS
1. xsn ESDI/WEB Dyspozycja stała
2. xsn ESDI/WEB Instrukcja niepłatna deponent
3. xsn ESDI/WEB Instrukcja niepłatna
4. xsn ESDI/WEB Instrukcja płatna
5. xsn ESDI/WEB Zmiana statusów aktywów
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - zarządzanie płatnościami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
camt.mrl.001.01Zlecenie dotyczące limitu płatności
camt.mrs.001.01Status limitu płatności
camt.pmt.001.02Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych
camt.smt.001.04Salda rozliczeń pieniężnych
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - zarządzanie zabezpieczeniami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
colr.sm1.001.02Raport rejestru zabezpieczeń
reda.fin.002.01Salda rozliczeń pieniężnych
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - pożyczki papierów wartościowych
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
loan.ord.001.02Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW
loan.stl.001.02Status pożyczki negocjowanej
loan.stp.001.02Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki
loan.stt.001.02Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
loan.tec.001.02Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych
semt.blr.001.02Informacja o zapotrzebowaniu na papiery
semt.bls.001.02Zestawienie stanów pożyczek
Obsługa rozrachunku - Komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
sese.020.001.05Żądanie usunięcia instrukcji rozrachunku / Securities Transaction Cancellation Request                               
sese.021.001.04Zapytanie o status instrukcji / Securities Transaction Status Query   
sese.023.001.07Instrukcja rozrachunku / Securities Settlement Transaction Instruction
sese.024.001.08Status instrukcji rozrachunku / Securities Settlement Transaction Status Advice
sese.025.001.07Potwierdzenie rozrachunku  / Securities Settlement Transaction Confirmation
sese.028.001.06Powiadomienie o oczekującej instrukcji kontrpartnera / Securities Settlement Transaction Allegement Notification
sese.030.001.07Zmiana parametrów instrukcji rozrachunku (instrukcja techniczna) / Securities Settlement Conditions Modification Request
semt.002.001.09Lista stanów posiadania / Securities Balance Custody Report   
semt.013.001.04Instrukcja zmiany statusów aktywów / Intra-Position Movement Instruction   
semt.017.001.07Wyciąg z konta rozrachunkowego / Securities Transaction Posting Report   
semt.021.001.06Lista stanów posiadania / Securities Balance Custody Report
Obsługa rozrachunku - Komunikaty MT ISO15022
Nazwa komunikatuOpisWWW
MT540Instrukcja rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
 
MT541Instrukcja rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
MT542Instrukcja rozrachunku ‘Receive versus Payment’
MT543Instrukcja rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
MT544Potwierdzenie rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
MT545Potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
MT546Potwierdzenie rozrachunku ‘Receive versus Payment’
MT547Potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
MT548Status instrukcji rozrachunku
MT530Modyfikacja warunków transakcji
MT535Lista stanów posiadania
MT536Wyciąg z konta rozrachunkowego
MT524Instrukcja zmiany statusu aktywów
MT508Potwierdzenie zmiany statusu aktywów
MT549Zapytanie o status instrukcji, wyciąg lub listę stanów posiadania
Kary pieniężne CSDR
Nazwa komunikatuOpis
semt.044.001.01 (ISO20022)więcej informacji

Centralny depozyt - Konta papierów wartościowych

Nazwa komunikatuOpisPDF
acmt.rqa.001.03Instrukcja dotycząca konta
acmt.sta.001.03Status instrukcji dotyczącej konta

Centralny depozyt - Zdarzenia korporacyjne

Obsługa walnych zgromadzeń - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
head.001.01.02Nagłówek komunikatu
Business Application Header
seev.001.001.07Notyfikacja o walnym zgromadzeniu
Meeting Notification
seev.002.001.06Powiadomienie o odwołaniu walnego zgromadzenia
Meeting Cancellation
seev.003.001.06Powiadomienie o uprawnieniach
Meeting Entitlement Notification
seev.004.001.06Instrukcja udziału w walnym zgromadzeniu
Meeting Instruction
seev.005.001.06Instrukcja wycofania instrukcji udziału w walnym zgromadzeniu
Meeting Instruction Cancellation Advice
seev.006.001.06Status instrukcji udziału w walnym zgromadzeniu
Meeting Instruction Status
seev.007.001.06Potwierdzenie wykonania głosów na walnym zgromadzeniu
Meeting Vote Execution Confirmation 
Obsługa innych zdarzeń korporacyjnych - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
seev.ins.008.01Wniosek o wydanie zaświadczenia ZPP-1 lub formularza IFT-1/IFT-2
dscl.cnc.001.01Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych
dscl.ins.001.01Dane uprawnionych z papierów wartościowych
dscl.stc.001.01Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego
dscl.sts.001.01Status komunikatu z danymi uprawnionych
Obsługa innych zdarzeń korporacyjnych - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
seev.031.001.13 Grupa 01Powiadomienie
Corporate Action Notification
seev.031.001.13 Grupa 02Powiadomienie
Corporate Action Notification
seev.032.001.08Powiadomienie o wstrzymaniu realizacji zdarzenia
Corporate Action Event Processing Status Advice
seev.033.001.12Instrukcja wykonania
Corporate Action Instruction
 
seev.034.001.13Status instrukcji wykonania
Corporate Action Instruction Status Advice
 
seev.035.001.14Powiadomienie o uprawnieniach i prognozowanych przepływach
Corporate Action Movement Preliminary Advice
seev.036.001.14Potwierdzenie
Corporate Action Movement Confirmation
seev.038.001.07Informacje dodatkowe
Corporate Action Narrative
seev.039.001.12Powiadomienie o odwołaniu zdarzenia
Corporate Action Cancellation Advice
seev.040.001.12Instrukcja wycofania instrukcji wykonania
Corporate Action Instruction Cancellation Request
seev.041.001.13Status instrukcji wycofania instrukcji wykonania
Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice
seev.044.001.12Powiadomienie o odwołaniu powiadomienia o uprawnieniach i prognozowanych przepływach
Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice
Schematy MasterKolekcja schematów stosowanych w przypadku obsługi zdarzeń korporacyjnych emitentów, dla których KDPW pełni funkcję depozytu inwestora
Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowe - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
head.001.01.02Nagłówek komunikatu
Business Application Header
seev.045.001.04Żądanie identyfikacji
Disclosure Request 
seev.046.001.01Powiadomienie o odwołaniu żądania identyfikacji
Disclosure Request Cancellation Advice            
seev.047.001.02Odpowiedź na żądanie identyfikacji
Disclosure Response 
seev.048.001.01Instrukcja wycofania odpowiedzi na żądanie identyfikacji
Disclosure Response Cancellation Advice 
seev.049.001.01Status odpowiedzi na żądanie identyfikacji
Disclosure Response Status
seev.038.001.05Informacje dotyczące sprostowania
Corporate Action Narrative
camt.077.001.01Redystrybucja opłat związanych z przekazywaniem informacji o akcjonariuszach
Billing Report 
Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepubliczne - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
head.001.01.02Nagłówek komunikatu
Business Application Header
seev.045.001.04Żądanie identyfikacji
Disclosure Request
seev.046.001.01Powiadomienie o odwołaniu żądania identyfikacji
Disclosure Request Cancellation Advice
seev.047.001.02Odpowiedź na żądanie identyfikacji
Disclosure Response
seev.048.001.01Instrukcja wycofania odpowiedzi na żądanie identyfikacji
Disclosure Response Cancellation Advice
seev.049.001.01Status odpowiedzi na żądanie identyfikacji
Disclosure Response Status
seev.038.001.05Informacje dotyczące sprostowania
Corporate Action Narrative
camt.077Redystrybucja opłat związanych z przekazywaniem informacji o akcjonariuszach
Billing Report 

Centralny depozyt - Rejestracja papierów wartościowych przez agenta emisji

Rejestracja papierów wartościowych przez agenta emisji - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
seis.cnc.001.01Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji (REGN_REZW)
seis.ntf.001.01Zawiadomienie o rejestracji (REGN_REZW)
seis.reg.001.02Wniosek o rejestrację
seis.sev.001.01Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń CA
seis.str.001.01Status wniosku o rejestrację

Centralny depozyt - Obowiązki raportowe uczestników

Obowiązki raportowe uczestników
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
semt.rc1.001.02Bilanse uczestników (DN/400)
semt.rc2.001.01Status bilansów uczestników
semt.tr1.001.04Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
semt.tr2.001.04Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa

Raportowanie - Repozytorium transakcji EMIR

EMIR REFIT - komunikaty ISO20022 - wychodzące - obowiązują od 29 kwietnia 2024 r.
Nazwa komunikatuOpisWWW
auth.030.001.03Derivatives Trade Report (TAR)
komunikat EoD zawierający wszystkie rodzaje zgłoszeń (AT) wysłane poprzedniego dnia roboczego
auth.108.001.01Derivatives Trade Margin Data Report (Margin TAR)
komunikat EoD zawierający wszystkie zgłoszenia dotyczące depozytów zabezpieczających wysłane poprzedniego dnia roboczego
auth.107.001.01Derivatives Trade State Report (TSR)
komunikat EoD zawierający ostatni stan wszystkich aktywnych transakcji na dany dzień
auth.109.001.01Derivatives Trade Margin Data Transaction State Report (Margin TSR)
komunikat EoD zawierający ostatni stan depozytów zabezpieczających przypisanych do aktywnych transakcji na dany dzień
auth.092.001.04Derivatives Trade Rejection Statistical Report
komunikat zwrotny wysyłany do 60 minut po otrzymaniu zgłoszenia, zawierający potwierdzenie przyjęcia  bądź szczegóły odrzucenia przesłanych informacji oraz EoD zawierający statystyki zaakceptowanych oraz odrzuconych raportów/ transakcji wraz ze szczegółami odrzuceń na dany dzień
auth.091.001.02Derivatives Trade Reconciliation Statistical Report
komunikat zwrotny, wysyłany do 60 minut po zakończeniu procesu rekoncyliacji oraz EoD zawierający informacje o statusach uzgodnienia zgłoszonych transakcji/pozycji na dany dzień
auth.106.001.01Derivatives Trade Warnings Report
komunikat EoD zawierający trzy sekcje:
1/ zestawienie aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano wyceny lub wycena, która została zgłoszona jest datowana na więcej niż 14 dni kalendarzowych przed datą, na którą generowany jest raport
2/ zestawienie aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano informacji o depozycie zabezpieczającym, lub dla których informacje o depozycie zabezpieczającym, które zostały zgłoszone, są datowane na więcej niż 14 dni kalendarzowych przed datą, na którą generowany jest raport;
3/ zestawienie komunikatów zgłaszających do transakcji oraz pozycji otrzymanych w danym dniu, dla których wartość nominalna jest nietypowa/ponadnormatywna dla tej klasy instrumentów pochodnych
head.001.001.01Business Application Header
nagłówek komunikatu dołączany do komunikatów wychodzących
head.003.001.01Koperta
dołączana do BAH i auth.030 lub auth.108

 
EMIR REFIT - komunikaty ISO20022 - przychodzące - obowiązują od 29 kwietnia 2024 r.
Nazwa komunikatuOpisWWW
auth.030.001.03Derivatives Trade Report
komunikat wysyłany przez RSE do KDPW TR w celu zgłoszenia informacji o transakcji/pozycji
auth.108.001.01Derivatives Trade Margin Data Report
komunikat wysyłany przez RSE do KDPW TR w celu zgłoszenia depozytów zabezpieczających
head.001.001.01Business Application Header
nagłówek komunikatu dołączany do auth.030 lub auth.108
head.003.001.01Koperta
dołączana do BAH i auth.030 lub auth.108
EMIR REFIT - Komunikaty KDPW - obowiązują od 29 kwietnia 2024 r.
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykładWWW
auth.rlt.002.02komunikat wysyłany przez RSE do KDPW TR w celu potwierdzenia posiadania upoważnienia do składania raportów w imieniu podmiotu zobowiązanego do raportowania
auth.031.001.01odpowiedź do komunikatu auth.rlt.002.02  zawierająca informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem

Raportowanie - Repozytorium transakcji SFTR

Repozytorium Transakcji SFTR - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
auth.rlt.001.01SFTR - Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji
auth.ntf.001.01SFTR - Komunikat notyfikacyjny

 
Repozytorium Transakcji SFTR - komunikaty KDPW - obowiązują od 29 kwietnia 2024
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
auth.rlt.001.02SFTR - Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji

Raportowanie - ARM

ARM - Komunikaty xml
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykładWWW
auth.016.001.01raport – wersja podstawowa – składany przez ARM do Nadzorcy (służy również jako komunikat notyfikacyjny przekazywany do uczestnika w chwili składania raportu do Nadzorcy
auth.031.001.01Status raportu otrzymywany przez ARM od Nadzorcy
head.001.001.01header BAH (business application header)
head.003.001.01file header
auth.rpt.001.01Zgłoszenie szczegółów transakcji
auth.str.001.01Komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.001.01
auth.clt.001.01Komunikat służący do przekazywanych danych osobowych
auth.stc.001.01Komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.clt.001.01
auth.enr.001.01Komunikat służący do przekazania dodatkowych informacji transakcyjnych, których ARM nie pobierze z systemów GPW/KDPW
auth.ste.001.01Komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.enr.001.01
Raportowanie MiFID II MiFIR za pośrednictwem Repozytorium Transakcji KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
trar.ins.001.04Komunikat zgłoszenia do Repozytorium

Raportowanie - Zobowiązania emitentów

Raportowanie zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego - raportowanie zbiorcze
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
reda.dbt.001.02Publikacja zarejestrowanego w KDPW zadłużenia i realizacji zobowiązań (rze.info)
seis.cal.001.01Kalendarium zdarzeń (aplikacja Wypłata Świadczeń Zarządzanie Emisjami)
seis.rep.001.02Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (aplikacja Zobowiązania Emitentów)
seis.spo.001.01Szczegóły subskrypcji i oferty publicznej

System rekompensat

System Rekompensat - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
cpss.dcl.001.01System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy
cpss.ntf.001.01System rekompensat - powiadomienie do uczestnika
cpss.sts.001.01System rekompensat - status deklaracji

Inne

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
admi.err.001.01Błąd formalny
head.001.001.01Nagłówek komunikatu / Business Application Header