Komunikaty XML - KDPW

Komunikaty XML

Centralny depozyt - Rozrachunek papierów wartościowych

Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
demt.wri.001.01Komunikat dla instytucji wykonujących świadczenia z wygasających warrantów
demt.wrm.001.01Warranty amerykańskie zgłoszone do wykonania
semt.nta.001.02Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto
semt.nta.002.03Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
semt.rqh.001.01Zapytanie o saldo
sese.sts.001.05Status instrukcji rozrachunku
semt.rqs.001.01Zapytanie o status instrukcji rozrachunku
semt.sgo.001.02Zestawienie dyspozycji stałych
semt.smh.001.02Zestawienie stanów posiadania
semt.smt.001.04Wyciąg z konta rozrachunkowego
sese.enr.001.02Instrukcja wzbogacania
sese.inp.001.02Instrukcja zmiany statusu aktywów
sese.ins.001.03Instrukcja rozrachunku
sese.sgo.001.02Dyspozycja stała
sese.stt.001.01Status instrukcji technicznej
sese.tec.001.02Instrukcja techniczna
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - zarządzanie płatnościami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
camt.pmt.001.02Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych
camt.smt.001.04Salda rozliczeń pieniężnych
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - zarządzanie zabezpieczeniami
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
colr.sm1.001.02Raport rejestru zabezpieczeń
reda.fin.002.01Salda rozliczeń pieniężnych
Obsługa rozrachunku - komunikaty KDPW - pożyczki papierów wartościowych
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
loan.ord.001.02Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW
loan.stl.001.02Status pożyczki negocjowanej
loan.stp.001.02Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki
loan.stt.001.02Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
loan.tec.001.02Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych
semt.blr.001.02Informacja o zapotrzebowaniu na papiery
semt.bls.001.02Zestawienie stanów pożyczek
Obsługa rozrachunku - planowane zmiany - obsługa zgłaszania limitu płatności
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
camt.mrl.001.01Zlecenie dotyczące limitu płatności
camt.mrs.001.01Status limitu płatności
Obsługa rozrachunku - Komunikaty ISO2022
Nazwa komunikatuOpisWWW
sese.020.001.05Żądanie usunięcia instrukcji rozrachunku / Securities Transaction Cancellation Request                               
sese.021.001.04Zapytanie o status instrukcji / Securities Transaction Status Query   
sese.023.001.07Instrukcja rozrachunku / Securities Settlement Transaction Instruction
sese.024.001.08Status instrukcji rozrachunku / Securities Settlement Transaction Status Advice
sese.025.001.07Potwierdzenie rozrachunku  / Securities Settlement Transaction Confirmation
sese.028.001.06Powiadomienie o oczekującej instrukcji kontrpartnera / Securities Settlement Transaction Allegement Notification
sese.030.001.07Zmiana parametrów instrukcji rozrachunku (instrukcja techniczna) / Securities Settlement Conditions Modification Request
semt.002.001.09Lista stanów posiadania / Securities Balance Custody Report   
semt.013.001.04Instrukcja zmiany statusów aktywów / Intra-Position Movement Instruction   
semt.017.001.07Wyciąg z konta rozrachunkowego / Securities Transaction Posting Report   
semt.021.001.06Lista stanów posiadania / Securities Balance Custody Report
Obsługa rozrachunku - Komunikaty MT ISO15022
Nazwa komunikatuOpisWWW
MT540Instrukcja rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
 
MT541Instrukcja rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
MT542Instrukcja rozrachunku ‘Receive versus Payment’
MT543Instrukcja rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
MT544Potwierdzenie rozrachunku ‘Receive Free of Payment’
MT545Potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery Free of Payment’
MT546Potwierdzenie rozrachunku ‘Receive versus Payment’
MT547Potwierdzenie rozrachunku ‘Delivery versus Payment’
MT548Status instrukcji rozrachunku
MT530Modyfikacja warunków transakcji
MT535Lista stanów posiadania
MT536Wyciąg z konta rozrachunkowego
MT524Instrukcja zmiany statusu aktywów
MT508Potwierdzenie zmiany statusu aktywów
MT549Zapytanie o status instrukcji, wyciąg lub listę stanów posiadania
Kary pieniężne CSDR
Nazwa komunikatuOpis
semt.044.001.01 (ISO20022)więcej informacji

Centralny depozyt - Konta papierów wartościowych

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
acmt.rqa.001.03Instrukcja dotycząca konta
acmt.sta.001.03Status instrukcji dotyczącej konta

Centralny depozyt - Zdarzenia korporacyjne

Obsługa walnych zgromadzeń - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
seev.001.001.07Meeting Notification
seev.002.001.06Meeting Cancellation
seev.003.001.06Meeting Entitlement Notification
seev.005.001.06Meeting Instruction Cancellation Request
seev.004.001.06Meeting Instruction
seev.006.001.06Meeting Instruction Status
seev.007.001.06Meeting Vote Execution Confirmation
Obsługa innych zdarzeń korporacyjnych - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
seev.ins.008.01Wniosek o wydanie zaświadczenia ZPP-1 lub formularza IFT-1/IFT-2
dscl.cnc.001.01Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych
dscl.ins.001.01Dane uprawnionych z papierów wartościowych
dscl.stc.001.01Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego
dscl.sts.001.01Status komunikatu z danymi uprawnionych
Obsługa innych zdarzeń korporacyjnych - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
seev.031.001.03Powiadomienie / Corporate Action Notification
seev.032.001.03Powiadomienie o wstrzymaniu realizacji zdarzenia / Corporate Action Event Processing Status Advice
seev.033.001.03Instrukcja wykonania / Corporate Action Instruction
 
seev.034.001.03Status instrukcji wykonania / Corporate Action Instruction Status Advice
 
seev.035.001.03Powiadomienie o uprawnieniach / Corporate Action Movement Preliminary Advice
seev.036.001.03Potwierdzenie / Corporate Action Movement Confirmation
seev.038.001.03Informacje dodatkowe / Corporate Action Narrative
seev.039.001.03Powiadomienie o odwołaniu zdarzenia / Corporate Action Cancellation Advice
seev.040.001.03Instrukcja wycofania instrukcji wykonania / Corporate Action Instruction Cancellation Request
seev.041.001.03Status instrukcji wycofania instrukcji wykonania / Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice
Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowe - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
seev.045.001.03Disclosure Request
seev.046.001.01Disclosure Request Cancellation Advice              
seev.047.001.02Disclosure Response
seev.048.001.01Disclosure Response Cancellation Advice
seev.049.001.01Disclosure Response Status
seev.038.001.05Komunikat tekstowy
camt.077.001.01Redystrybucja opłat związanych z przekazywaniem informacji o akcjonariuszach
Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepubliczne - komunikaty ISO20022
Nazwa komunikatuOpisWWW
seev.045.001.03Disclosure Request
seev.046.001.01Disclosure Request Cancellation Advice
seev.047.001.02Disclosure Response
seev.048.001.01Disclosure Response Cancellation Advice
seev.049.001.01Disclosure Response Status

Centralny depozyt - Rejestracja papierów wartościowych przez agenta emisji

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
seis.cnc.001.01Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji (REGN_REZW)
seis.ntf.001.01Zawiadomienie o rejestracji (REGN_REZW)
seis.reg.001.01Wniosek o rejestrację
seis.sev.001.01Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń CA
seis.str.001.01Status wniosku o rejestrację

Centralny depozyt - Wypłata świadczeń przez agenta płatniczego

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
semt.rc1.001.02Bilanse uczestników (DN/400)
semt.rc2.001.01Status bilansów uczestników
semt.tr1.001.04Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
semt.tr2.001.04Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa

Raportowanie - Repozytorium transakcji EMIR

Nazwa komunikatuOpisPDFSchemat
trar.ack.001.01Komunikat przyjęcia komunikatu do systemu po kontroli formalnej
trar.ins.001.04Komunikat zgłoszenia do Repozytorium
trar.ins.002.04Raportowanie wyceny
trar.ntf.001.01Repozytorium transakcji – notyfikacja (dotyczy raportów przekazanych przed listopadem 2017, czyli przed aktualizacją standardów technicznych, w przypadku których podmiot raportujący nie aktualizował zakresu danych)
trar.ntf.001.02Repozytorium transakcji – notyfikacja
trar.rcn.001.03Komunikat informujący o nieskutecznym parowaniu lub porównaniu raportów
trar.rlt.001.01Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji
trar.rqs.001.03Komunikat zgłoszenia przepytującego do Repozytorium
trar.str.001.01Komunikat potwierdzający stan relacji
trar.sts.001.02Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium (dotyczy raportów przekazanych przed listopadem 2017, czyli przed aktualizacją standardów technicznych, w przypadku których podmiot raportujący nie aktualizował zakresu danych)
trar.sts.001.04Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium
trar.sts.002.03Komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu
trar.sts.003.02Komunikat ze statusem zgłoszenia do Repozytorium

Raportowanie - Repozytorium transakcji SFTR

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
auth.rlt.001.01SFTR - Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji
auth.ntf.001.01SFTR - Komunikat notyfikacyjny

Raportowanie - ARM

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykładWWW
auth.016.001.01raport – wersja podstawowa – składany przez ARM do Nadzorcy (służy również jako komunikat notyfikacyjny przekazywany do uczestnika w chwili składania raportu do Nadzorcy
auth.031.001.01Status raportu otrzymywany przez ARM od Nadzorcy
auth.rpt.001.01Zgłoszenie szczegółów transakcji
auth.str.001.01Komunikat statusowy do komunikatu auth.rpt.001.01
auth.clt.001.01Komunikat służący do przekazywanych danych osobowych
auth.stc.001.01Komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.clt.001.01
auth.enr.001.01Komunikat służący do przekazania dodatkowych informacji transakcyjnych, których ARM nie pobierze z systemów GPW/KDPW
auth.ste.001.01Komunikat statusowy przesyłany w odpowiedzi na komunikat auth.enr.001.01

Raportowanie - Zobowiązania emitentów

Raportowanie zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego - raportowanie zbiorcze
Nazwa komunikatuOpisSchematPrzykłady
seis.rep.001.01Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (aplikacja Zobowiązania Emitentów)
seis.cal.001.01Kalendarium zdarzeń (aplikacja Zobowiązania Emitentów)
reda.dbt.001.01Publikacja zarejestrowanego w KDPW zadłużenia i realizacji zobowiązań (rze.info)

System rekompensat

System Rekompensat - komunikaty KDPW
Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
cpss.dcl.001.01System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy
cpss.ntf.001.01System rekompensat - powiadomienie do uczestnika
cpss.sts.001.01System rekompensat - status deklaracji

Inne

Nazwa komunikatuOpisPDFSchematPrzykład
admi.err.001.01Błąd formalny
head.001.001.01Nagłówek komunikatu / Business Application Header