- KDPW

MQ

MQ to kanał A2A dostępny dla uczestników systemu rekompensat, będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego, dostępny na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream w ramach ESDK Umożliwia uczestnikom przekazywanie oraz odbiór oświadczeń i informacji wyłącznie za pomocą komunikatów XML.