Nadawanie kodów ISIN, CFI, FISN - KDPW

Nadawanie kodów ISIN, CFI, FISN

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako jeden z głównych podmiotów polskiego rynku kapitałowego od wielu lat jest instytucją oferującą szeroki wachlarz usług nadawania kodów dla podmiotów oraz instrumentów finansowych w oparciu o międzynarodowe standardy ISO oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA). Od 1994 roku KDPW jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA a od 1996 roku pełni funkcję agencji numerującej.

KDPW jako Krajowa Agencja Numerująca (National Numbering Agency, NNA) upoważniony jest do nadawania kodów:

  • ISIN - International Securities Identifying Number - ISO 6166,
  • CFI - Classification of Financial Instruments - ISO 10962,
  • FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Od 1 lipca 2017 r. wraz z kodem ISIN równocześnie jest przydzielany kod CFI i kod FISN.
KDPW nadaje kody ISIN, CFI i FISN papierom wartościowym rejestrowanym w systemie depozytowym KDPW przy każdej rejestracji papierów wartościowych, dokonywanej na wniosek uczestnika KDPW, w typie emitent.
KDPW nadaje kody ISIN, CFI i FISN również instrumentom finansowym, które nie są przedmiotem rejestracji w systemie depozytowym KDPW na podstawie odrębnych umów dwustronnych z podmiotami wnioskującymi. Umowy określają zasady dot. wymogów dokumentacyjnych, weryfikacji oraz określają opłatę z tytułu nadania kodów oraz ich utrzymywania w latach kolejnych. KDPW oferuje aplikację do nadawania tym papierom kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która umożliwia podmiotom prowadzącym rejestr akcjonariuszy pozyskanie kodu, w celu zapisania instrumentów finansowych w rejestrach własnych tych podmiotów. Aplikacja dostępna jest pod adresem online.kdpw.pl.

Więcej informacji
o usłudze