Nadawanie kodów LEI - KDPW

Nadawanie kodów LEI

KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI – stosowanych na rynkach finansowych na całym świecie, identyfikatorów podmiotów prawnych.

KDPW nadaje kody LEI dla podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

KDPW nadaje kody LEI od 2016 r. i posiada status lokalnej jednostki operacyjnej (Local Operating Unit – LOU) akredytowanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny unikalny w skali globalnej identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO17442. KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej, dzięki której kod LEI można otrzymać nawet w kilka minut. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://lei.kdpw.pl/

Więcej informacji
o usłudze